Noi masuri pentru simplificarea si stimularea absorbtiei fondurilor europene PNDR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind modificarea Anexei la Hotararea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale.

Intrucat si in cadrul PNDR 2014-2020 exista masuri de investitii destinate ‘atat beneficiarilor publici cat si celor privati, inclusiv din din
categoria GAL/OUAI, pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene puse la dispozitia acestora apare ca necesara modificarea punctelor 11, 13.11 si 13.13 din cadrul Anexei nr. 2 a Anexei la HG nr. 1262/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul:

– corelarii prevederilor referitoare la conturile deschise de beneficiari la bancile comerciale sau trezorerie – dupa caz;

– permiterii beneficiarilor din categoria GAL/OUAI sa prezinte, conform art. 104 pct. 7 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la
ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, bilet la ordin fara protest, cu scadenta la vedere, de valoare egala cu suma garantata, emis in numele organizatiei/asociatiei, avalizat de reprezentantul legal al asociatiei/directorul organizatiei sau federatiei in favoarea fondurilor’ de garantare, de valoare egala cu valoarea scrisorii de garantie.

Modificarea propusa este justificata de necesitatea asigurarii unui cadru flexibil de implementare corespunzatoare si eficiente a fondurilor publice, atat a celor provenite de la bugetul de stat cat si a celor provenite din fondurile europene nerambursabile.

De asemenea, masura este menita sa asigure o absorbtie reala si accelerata a fondurilor publice, diminuand riscul unui efort financiar si de resurse umane nejustificat in sarcina entitatilor publice cat si din sarcina entitatilor private.

Asadar, prezentul proiect de act normativ vizeaza urmatoarele schimbari in ceea ce priveste Anexa la H.G. nr. 1262/2009:

1. Modificarea punctelor 11, 13.11 si 13.13 din Anexa nr. 2.

Masura este luata in vederea cresterii eficientei in implementarea proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020.

Actul normativ se afla in dezbatere publica timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE