Noi masuri de control in domeniul comercializarii lemnului si produselor din lemn

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul a decis extinderea sferei de control in domeniul comercializarii lemnului si produselor din lemn prin stabilirea unor obligatii ce revin operatorilor care introduc pentru prima data pe piata astfel de produse.

In acest sens, Executivul a aprobat o Hotarare prin care se completeaza legislatia nationala cu unele prevederi privind regimul de control si sanctionator aplicat operatorilor economici care introduc pentru prima data pe piata lemn si produse din lemn, obligatie pe care o au statele membre conform Regulamentului 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului  din 20 octombrie 2010.

In cadrul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 au fost adoptate masuri ce vizeaza interzicerea introducerii pe piata interna (Uniunea Europeana) pentru prima data a lemnului recoltat ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabileste obligatiile ce revin operatorilor care introduc pentru prima data pe piata interna lemn si produse din lemn si care trebuie sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca lemnul recoltat in mod ilegal si produsele din lemn derivate din acesta nu sunt introduse pe piata comunitara.

Practic, prin actul normativ adoptat astazi de Guvern se introduc in legislatia nationala  prevederi privind controlul comercializarii sortimentelor de lemn si produse din lemn corespunzatoare codurilor care intra in competenta Garzii Nationale de Mediu, si care, in prezent, nu intra sub incidenta Codului silvic si Legii contraventiilor silvice nr. 171/2010.

Prevederile adoptate fac referire la codurile de clasificare 4408 – 4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 si 9406 00 20, precum si pentru celuloza si hartie, prevazute la cap. 47 si 48 din Nomenclatura combinata prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, cu exceptia celor pe baza de bambus si a produselor reciclate, respectiv deseuri si resturi.

Astfel, operatorii, persoane fizice sau juridice, care introduc pentru prima data lemn si produse din lemn pe piața UE, corespunzatoare codurilor menționate, trebuie sa utilizeze un sistem de analiza si gestionare a riscurilor recoltarii ilegale a lemnului, sistem Due Diligence.

Sistemul „due diligence” include trei elemente inerente gestionarii riscului: accesul la informatii, evaluarea riscului si atenuarea riscului identificat.

Sistemul „due diligence” are scopul sa asigure accesul la informații privind sursele si furnizorii de lemn si produse din lemn introduse pe piața interna pentru prima data, inclusiv informații relevante, cum ar fi respectarea legislației aplicabile, țara de recoltare, specia si cantitatea si, dupa caz, regiunea subnaționala si concesiunea de recoltare, codul corespunzator produsului si beneficiarul. Aceste informații sunt introduse de operatorul economic care deține lemnul sau produsele din lemn intr-un Registru de evidenta, care se pastreaza o perioada de 5 ani si vor fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor.

Pe baza acestor informatii, operatorii trebuie sa realizeze o evaluare a riscului. In momentul in care este identificat un asemenea risc, operatorii trebuie sa il atenueze in functie de anvergura acestuia, in vederea prevenirii introducerii pe piata interna a lemnului recoltat in mod ilegal si a produselor din lemn derivate din acesta. Operatorii pot sa dezvolte propriul sistem „due diligence” sau sa implementeze unul instituit de o organizatie de monitorizare.

La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat si nu a utilizat un sistem „due diligence”, agentul constatator acorda un termen de maximum 60 de zile de la comunicarea constatarii pentru incadrarea operatorului in prevederile Regulamentului nr. 995/2010, termen care se inscrie in actul de constatare a neregulilor.

Legalitatea recoltarii lemnului provenit din statele membre ale UE se atesta prin documente eliberate in conformitate cu legislația aplicabila pe teritoriul acestora, in acord cu prevederile din Regulament. Legalitatea recoltarii lemnului importat – proveniența legala – se atesta prin licente FLEGT si certificate CITES si prin documente eliberate de statele exportatoare, in conformitatea cu legislatia nationala. Produsele din lemn expediate care nu indeplinesc aceste conditii sunt considerate fara provenienta legala.

Potrivit actului normativ adoptat astazi, urmatoarele fapte constituie contravenții si se sancționeaza astfel:

  • Nerespectarea de catre operatorii economici a obligatiei de a implementa si de a utiliza un sistem „due diligence”, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei;
  • Neindeplinirea obligatiilor de catre o organizatie de monitorizare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei;
  • Implementarea de catre operatorii economici a propriului sistem „due diligence” care nu este conform Regulamentului european, utilizarea necorespunzatoare a propriului sistem sau a unuia instituit de o organizatie de monitorizare, cu amenda intre 1.000 lei si 6.000 lei;

Constatarea si sanctionarea acestor contraventii se fac de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE