Modificari legislative privind identificarea stupinelor si stupilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind aprobarea sistemului unitar de identificare al stupinelor si stupilor. Va prezentam cele mai importante modificari.

CAPITOLUL I: Cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare ale stupinelor si stupilor

Art. 1. Panoul de identificare al stupinelor:

a) sa fie confectionat din material rezistent de culoare deschisa;

b) sa fie amplasat intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta, orientat spre calea de acces exterioara a stupinei, respectiv catre drumul de acces;

c) sa aiba dimensiuni de minimum 100 cm lungime si minimum 50 cm latime;

d) datele se inscriu astfel: in partea superioara numele apicultorului, adresa vetrei permanente, in centru codul stupinei si dupa caz, in partea inferioara tipul stupinei: elita, multiplicare, productie;

e) in afara datelor prevazute la lit.d) se poate adauga sigla sau insemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/insemnele caracteristice ale apicultorului;

f) caracterele trebuie sa aiba dimensiunea minima de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie sa fie inchisa, astfel incat sa fie lizibila pe fundalul panoului;

Art. 2. Confectionarea panoului de identificare al stupinelor si a mijloacelor de iden

Art. 3. Mijloacele pentru identificarea stupilor:

(1) Pirogravarea stupilor:

-codul de identificare al stupului sa se aplice intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta;

-codul de identificare al stupului sa fie identic cu codul de identificare al stupinei, se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina, este dispus pe un rand, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si inaltimea de 3 cm;

– apicultorul isi numeroteaza stupii declarati;

– inscriptionarea codului de identificare al stupilor folosind orice metal inrosit electric sau in foc;

(2) Vopsirea stupilor:

-codul de identificare al stupului sa se aplice intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta;

-codul de identificare al stupului sa fie identic cu codul de identificare al stupinei, se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina, este dispus pe un rand, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si inaltimea de 3 cm;

-apicultorul isi numeroteaza stupii declarati;

-inscriptionarea codului de identificare al stupilor prin vopsirea acestora cu vopsea rezistenta la umiditate si la temperaturile extreme ale mediului ambiant.

CAPITOLUL II: Procedura de identificare a stupilor

Art. 1. (1) Pe teritoriul Romaniei toti apicultorii sunt obligati sa-si identifice stupii.

(2) In termen de maxim 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligatia sa isi identifice stupii.

Art. 1. (1) Apicultorii depun la Oficiul Judetean de Zootehnie, denumit in continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, insotita de urmatoarele documente:

-copie a actului de identitate BI/CI/Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertiului/Certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;

-copie a adeverintei care atesta proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol la data solicitarii acesteia, eliberata de consiliul local;

-declaratia pe proprie raspundere anuala cu numarul de stupi pregatiti pentru iernat.

(2) Codul de identificare al stupinei se face la adresa din buletin, indiferent de locatia stupinei sau locatiile stupinelor; in cazul in care un apicultor are stupine in mai multe judete, acesta nu va solicita cod si de la judetele unde se afla efectiv stupinele, ci numai pe adresa de buletin; apicultorii cu domiciliul in Bucuresti vor primi codul de stupina de IF-000X, in cerere avand obligativitatea sa specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le detin;

(3)Cererea prevazuta la alin (1), al carei model este prezentat in anexa nr.1 poate fi depusa direct la sediile OJZ, prin fax, prin email, prin oficiul postal cu confirmare de primire.

Art. 2.(1) OJZ inregistreaza cererile de acordare a codurilor de identificare ale stupinelor depuse de solicitanti, verifica documentele insotitoare si acorda codurile de identificare.

(2) Agentia Nationala pentru Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, denumita in continuare ANZ, elaboreaza procedura de lucru si de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ si o aproba prin decizie a Directorului general.

Art. 3. (1) Apicultorii transmit anual, in perioada 1 septembrie –31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declaratia pe propria raspundere cu numarul de stupi identificati pregatiti pentru iernare; declaratia poate fi depusa direct la sediile OJZ sau prin fax, email, oficiul postal cu confirmare de primire.

Art. 4. Apicultorii au obligatia de a duce la indeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerintelor tehnice, in maximum 30 zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la OJZ.

Art.5.(1) ANZ prin OJZ verifica, ori de cate ori este cazul, atat evidentele oficiale, cat si stupii existenti la fata locului in stupina, conform procedurii de lucru si de control aprobata prin decizia directorului general al ANZ.

(2) Neprezentarea evidentelor oficiale si neidentificarea stupilor si stupinelor se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

Cererile pentru alocarea codurilor de identificare ale stupinelor se depun la OJZ-uri numai in perioada 1 aprilie – 31 octombrie a fiecarui an.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica, pe site-ul MADR, timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE