Modificari la plata subventiilor pentru crescatorii de animale

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de act normativ privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015.

Iata cele mai importante schimbari care ii vor viza pe crescatorii de animale.

Sunt eligibile la plata inclusiv femelele de ovine si/sau femelele de caprine care pana la finalul perioadei de retinere de 100 de zile, prevazuta la art.66 lit.c), au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care pana la finalul perioadei de 6 luni, prevazuta la art. 71 lit. c), au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/ grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat;”

„Art. 721. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care pana la finalul perioadei de 100 de zile, prevazuta la art. 72 lit. e), au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

„Art. 731. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care pana la finalul perioadei de 100 de zile, prevazuta la art. 73 lit. f), au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „h) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie detinute in aceeasi exploatatie cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz; momentul iesirii animalelor mentionate anterior trebuie sa fie cuprins intre ziua urmatoare inchiderii perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul precedent si data depunerii cererii unice de plata pentru anul curent, iar prin exceptie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins intre data de 21 iunie 2014 si data depunerii cererii unice de plata la adresa/adresele exploatatiei cu cod ANSVSA/exploatatiilor cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne trebuie mentinute de beneficiar pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere fara penalizari a cererii unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care pana la finalul perioadei celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

„Art. 751. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care pana la finalul perioadei de 6 luni, prevazuta la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 78 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) pentru taurii de reproductie din rase de carne, vacile din rase de carne, vacile metise cu rase de carne, tineretul mascul si/sau femel din rase de carne si tineretul mascul si/sau femel metis cu rase de carne, adeverinta eliberata de agentia/asociatia acreditata pentru infiintarea si mentinerea
Registrului genealogic al rasei, care certifica rasa pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala, precum si inscrierea in Registrul genealogic al rasei pentru taurii de reproductie din rase de carne, vacile din rase de carne si vacile metise cu rase de carne, avizata de ANZ prin oficiile judetene, dupa caz;

La articolul 78 alineatul (4), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1) cu urmatorul cuprins: „b1) pentru tineretul mascul si/sau femel metis cu rase de carne din exploatatiile care nu se gasesc in evidentele asociatiei acreditate pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, adeverinta eliberata de ANZ prin oficiile judetene, care certifica rasa pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala;”

9. La articolul 78, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(8) Adeverintele prevazute la alin. (2) lit. b), alin. (3), alin.(4) lit.b) si alin. (5) lit. b) se avizeaza de catre ANZ prin oficiile judetene de zootehnie.”

La articolul 781, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) APIA verifica administrativ, in baza nationala de date a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, conform procedurii elaborate, indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Conditiile de eligibilitate prevazute la art. 72 alin. (1) lit. f), g) si h) si la art. 73 lit. g), g1) si g2) trebuie sa fie indeplinite pana in data de 1 septembrie a anului de cerere si documentul specific care atesta indeplinirea acestora se ataseaza la cererea unica de plata tot pana in data de 1 septembrie a anului de cerere.”

Documentul se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE