MADR schimbă regulile privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un ordin privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate.

Prevederile ordinului modifică o serie de reguli privind procesarea plantelor medicinale şi aromatice sau comercializarea acestora. Astfel, comercializarea plantelor medicinale şi aromatice este definită ca activitatea de punere pe piață a produselor finite, cu respectarea prevederilor legale privind notificarea și desfacerea. Produsele finite reprezintă forma sub care plantele medicinale şi aromatice prelucrate și procesate se comercializează.

Totodată, formă predozată reprezintă comprimate, tablete, drajeuri, capsule tari sau gelatinoase, pulberi sau granule în cașete, pliculețe, pachete, cutii, batoane, jeleuri, dropsuri, caramele, sticluţe, fiole buvabile, flacoane cu sau fără picurător şi alte forme similare.

Deasemenea, mostra de produs este definită ca „produsul în forma în care va fi comercializat.”

Documentul prevede că este interzisă comercializarea ca produse prelucrate sau procesate sub formă de suplimente alimentare o serie de plante medicinale şi aromatice. În plus, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabileşte lista plantelor medicinale şi aromatice care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.

Prin aviz al Comitetului tehnic al plantelor medicinale, aromatice şi al produselor stupului, se poate permite utilizarea ca materii prime a unor specii de pe această listă, dacă se dovedeşte, printr-un dosar toxicologic şi analitic, că produsele finite nu conţin substanţele toxice ale plantelor din care s-au obţinut.

Mai mult decât atât, orice produs finit va putea fi comercializat numai în baza Avizului de notificare eliberat de Serviciul National pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București. Avizul de notificare este acordat în urma evaluării dosarului de produs precum și a mostrei. Dosarul de produs trebuie depus în dublu exemplar şi va cuprinde următoarele:

1. cerere de notificare;

2. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (în copie);

3. declaraţie – angajament;

4. fişa de prezentare a produsului;

5. lista de ingrediente (cantitativ şi/sau procentual);

6. specificaţia tehnică a produsului finit/standard de firmă/standard de produs sau document echivalent;

7. schema fluxului tehnologic;

8. fişa tehnică – pentru fiecare plantă folosită ca materie primă;

9. documente care atestă calitatea ingredientelor – rapoarte de încercare/buletine/certificate de analize fizico-chimice şi microbiologice pentru fiecare ingredient activ şi aditiv;

10. rapoarte de încercare/buletine/certificate de analize fizico-chimice şi microbiologice ale produsului finit;

11. buletin de analiză/certificat de calitate/certificat de conformitate pentru ambalaj;

12. etichetă;

13. prospect (în limba română).

În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului și a mostrei de produs, S.N.P.M.A.P.S. acordă Avizul de notificare dacă dosarul depus este complet și mostra corespunde cerințelor de calitate și siguranță alimentară. În caz contrar, dacă sunt necesare informații suplimentare, precizări, reformulări, S.N.P.M.A.P.S. transmite în scris operatorului aceste solicitări, iar perioada de acordare a avizului se prelungește până la completarea corespunzătoare a dosarului, dar nu mai mult de 6 luni de la depunerea acestuia.

Este interzis a se comercializa produse finite obținute din plante medicinale și aromatice, care au în compoziţie specii de plante care nu sunt prevăzute în listele aprobate prin ordin, fără avizul Comitetului tehnic. Dosarele care se încadrează în această categorie, se înaintează lunar pentru soluționare Comitetului tehnic de către Compartimentul Notificări al S.N.P.M.A.P.S., însoțite de o sinteză a argumentelor științifice furnizate de către operatori.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE