Mihai Puțintei, șeful APIA, a anunțat când se va plăti diferența SAPS și ANT în sectorul vegetal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Directorul Agenției de Plăți și Invenție în Agricultură (APIA), Mihai Puțintei, a declarat că, începând de miercuri, fermierii vor avea în conturi restul din SAPS.

„Începând de miercuri, primii fermierii vor avea evidențiate în extrasele de cont sumele aferente diferenței schemei de plată unică pe suprafață”, a declarat directorul APIA, în emisiunea „Viața Satului”, difuzată de TVR.

Paralel cu plata SAPS, se va face și plata ANT în sectorul vegetal. În total, fermierii vor încasa 88,81 euro/hectar.

Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2014 este de 156,89 euro/hectar. Începând cu luna octombrie 2014, APIA a decontat fermierilor avansul aferent schemei de plată pe suprafață, în cuantum de 69 de euro/hectar.

În cadrul campaniei SAPS 2014, România beneficiază de o  alocare financiară de 1.367.527 mii euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru o suprafaţă de referinţă de 8,7 milioane hectar.

Plata diferenței SAPS se va face din fonduri împrumutate de MADR din Trezorerie. Astfel în ședința Guvernului din data de 7 ianuarie 2015 a fost aprobată o Hotărâre de Guvern prin care se alocă, cu titlu de împrumut din venituri din privatizare, până la finele anului 2015, suma de 3.700.000 mii lei, în echivalent euro. Sumele vor fi transferate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea achitării diferenței de plată pe suprafață (SAPS) aferentă campaniei 2014 către beneficiarii acestei scheme.

Actul normativ reglementează sursa de finanţare a cheltuielilor aferente schemelor de plată directă implicate în derularea Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA),a ajutoarelor specifice şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie, din veniturile din privatizare, înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României. Suma pusă la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din venituri din privatizare va fi restituită până la data de 30 decembrie 2015 din fondurile rambursate de către Comisia Europeană pe baza declarațiilor de cheltuieli transmise.

Aplicarea măsurilor prevăzute de actul normativ va permite beneficiarilor plăţilor să-şi elaboreze propriul plan de afaceri, precum şi programul de dezvoltare pe termen scurt şi mediu, adaptate cerinţelor pieţei, în condiţiile evaluării nivelului sumelor ce urmează să le primească conform schemelor de plată.

De asemenea, până la sfârșitul lunii ianuarie 2015, se va promova un act normativ ce va reglementa acordarea ajutorului național de tranziție (TNA) pentru sectorul zootehnic, pentru bovine, ovine și caprine, iar plata acestora se va realiza în cursul lunii februarie 2015.

Nivelul ajutoarelor naționale tranzitorii pentru sectorul vegetal a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern în data de 30 decembrie 2014, urmând ca plata efectivă să se realizeze după data de 15 ianuarie 2015.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE