Mic îndrumar: Acte necesare pentru achiziția sau vânzarea unui teren

Facebook
Twitter
Ai ajuns la concluzia că pentru casa visurilor tale e nevoie de o bucată de teren, unde să-ți ridici singur căminul. Ești convins că așa totul va corespunde așteptărilor tale și că vei ieși mai bine și la bani.

Ce ai de făcut e să alegi un teren în locul care ți se potrivește, să calculezi bine suprafața necesară, să te asiguri că acolo se poate construi și că vei avea toate utilitățile (în timp util).

Iar când vine vorba despre terenuri de vânzare în București, ai de unde alege. Găsești terenuri de vânzare în Băneasa, Tineretului, Domenii, Drumul Taberei, Pipera, Colentina, Piața Rosetti, în Vitan, pe Metalurgiei, în Giulești, Militari și chiar în Dorobanți și nu numai.

Ai zice că acesta este pasul cel mai dificil, dar și pentru ce urmează trebuie să fii pregătit. Achiziționarea terenului se poate transforma într-o adevărată bătaie de cap, pentru că presupune drumuri între ghișee, dacă nu ești pus în temă asupra actelor necesare.

Tocmai de aceea ar trebui să-ți notezi clar ce acte necesare îți trebuie, pentru a nu face și mai multe drumuri. Birocrația e și așa un blestem destul de greu.

Iată care sunt actele necesare în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unui teren. E bine să parcurgi această listă chiar înainte de a te apuca de căutări, pentru a-ți forma o imagine de ansamblu cu privire la complexitatea acestei activități.

Actele necesare pentru un vânzarea sau cumpărarea unui teren

Dacă terenul se obține printr-un contract de vânzare-cumpărare, după ce cazi de acord cu vânzătorul asupra diferitelor aspecte privind prețul, modalitatea de efectuare a plății, etc., urmează drumul la un notar public, pentru a legaliza contractul de vânzare-cumpărare.

Documentele care trebuie prezentate în fața notarului sunt următoarele, conform casebinefacute.ro:

Actul de proprietate

Vânzătorul deține un astfel de titlu de proprietate asupra terenului. Prin intermediul acestuia se poate urmări parcursul juridic prin care a fost obținut terenul. Aici trebuie să se afle și actul de vânzare-cumpărare. Acesta se poate încheia cu o persoană fizică sau juridică sau cu o instituție a statului.

De asemenea, o altă modalitate de obținere a terenului este moștenirea sau donația.

Documentația cadastrală a terenului

Această documentație cadastrală a terenului se întocmește de către o persoană fizică sau juridică autorizată și trebuie să fie avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din zona în care se află situat terenul. În această documentație se regăsesc măsurători și o serie de date tehnice.

PAD-ul (Planul de amplasament și delimitare) reprezintă cea mai importantă parte din acest dosar şi este cel care te interesează direct. Acesta reprezintă un desen în care este delimitată fiecare parcelă în parte, cu suprafața sa și categoria de folosință specifică.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Extrasul de carte funciară se eliberează de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din zona în care se află situat terenul. În cadrul acestuia, se regăsesc informații precum numărul cadastral, suprafața terenului etc.

Termenul de valabilitate al extrasului este de 10 zile, începând cu ziua înregistrării cererii la O.C.P.I.. Asigură-te că ai planificat cu atenție toți pașii, pentru a nu depăși termenele-limită.

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală se emite de către organele fiscale din zona în care este situat terenul, la cererea vânzătorului. Prin intermediul acestui certificat, se atestă faptul că vânzătorul a achitat toate datoriile fiscale referitoare la teren, până în data de 1 a lunii următoare celei în care se încheie contractul.

Durata de eliberare este de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii.

Actele de identitate

Ca la încheierea oricărui proces de legalizare, și în cazul acțiunii de vânzare-cumpărare a terenului sunt necesare actele de identitate, atât cel al vânzătorului, cât și cel al cumpărătorului. Acestea se vor prezenta în original.

Înainte de a demara un astfel de proces, verifică data expirării actelor de identitate.

Procura autentică a mandatarului

În cazul în care, din diferite motive, ești prins cu alte activități și nu poți participa la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului, nu este nicio problemă. Se poate desemna un mandatar care să te reprezinte. Tot ce trebuie făcut este solicitarea eliberării unei procuri pe numele mandatarului la un birou notarial.

Contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare se redactează în general de către notarul public, dar poate fi redactat și de către vânzător sau cumpărător. Contractul este constituit din 3 elemente principale: obiectul sau bunul, respectiv terenul, în acest caz; prețul; părțile, respectiv vânzătorul şi cumpărătorul.

Este important de știut faptul că, înainte de legalizarea contractului de vânzare-cumpărare, se va calcula și încasa de către notarul public impozitul aferent venitului pe care îl dobândește vânzătorul. Fără aceasta nu se poate înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al cumpărătorului.

Acte necesare pentru cadastru și intabularea terenului

Se poate întâmpla să deții un teren neintabulat, pe care dorești să construiești o clădire. În acest caz, trebuie realizată întâi intabularea acestuia. Documentele necesare pentru acest proces sunt următoarele:

Certificatul fiscal pentru Cadastru și Intabulare – se emite de către Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei și în cadrul acestuia este specificată valoarea impozitului; este valabil în luna în care se depune dosarul cadastral;

Actul de proprietate al terenului – fie că este vorba de titlu de proprietate, act de moștenire, contract de vânzare-cumpărare etc.

Actul de identitate al proprietarului sau proprietarilor, după caz;

Studiul geotehnic – După încheierea acestor activități birocratice, înainte de a începe construcția efectiv, recomandarea e să se apeleze și la realizarea unui studiu geotehnic.

Acesta se realizează în laboratoare specializate și atestate MLPTL și reprezintă o analiză a condițiilor de teren și a capacității portante a terenului, în funcție de diverși parametri.

Prețul unui astfel de studiu variază în funcție de mai mulți parametri: regim de înălțime, lungime și lățime construcție etc.

În general, pentru o casă de locuit, prețul poate ajunge la câteva sute de lei. Recomandarea este să apelați la realizarea unui studiu geotehnic, chiar dacă va fi mai ridicat costul inițial al construcției, întrucât se pot evita semnificative pagube materiale ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE