Mesaj pentru crescatorii de bovine! Se depun cererile pentru obtinerea despagubirilor. Iata valoarea sprijinului si toti pasii care trebuie urmati

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioada de 20 de zile lucratoare de la publicarea actului normativ in Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regaseste in OUG. nr 149/27.08.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020 si poate fi descarcat de pe site-ul APIA.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat si documentele justificative se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, iar in situatia in care detin mai multe exploatatii, la centrul judetean APIA pe raza caruia au sediul social sau isi au domiciliul, dupa caz.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat si documentele justificative se pot transmite si prin fax, posta sau in format electronic prin e-mail, cu conditia asumarii prin semnatura pe fiecare pagina a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescatori care detin animale din specia bovine respectiv, intreprinderi individuale si familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, dupa caz, precum  si persoane juridice.

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

  1. sa detina minimum 91 capete femele adulte din specia bovine inregistrate in RNE in exploatatii cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;
  2. femela din specia bovina sa aiba varsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
  3. sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile in baza Comunicarii CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
  4. sa nu se afle in dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, in baza evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31.12.2019 sau in cazul persoanei fizice nu a fost emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este insotita de urmatoarele documente:

  • copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • registrul exploatatiei emis de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor din care rezulta efectivul de bovine detinut la data 1 iulie 2020,  pentru exploatatia/exploatatiile cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA,  inscrisa/e in cerere;
  • coordonate bancare/trezorerie.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femela bovina adulta (echivalentul in lei).

Valoarea totala ce poate fi acordata unui beneficiar nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii  crescatorilor din sectorul  bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE