septembrie 27, 2021

Mesaj nou de la APIA. Institutia face angajari

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) aduce la cunostinta celor interesati scoaterea la concurs a 9 posturi vacante de consilieri (4 – consilieri superiori, 3 – consilieri principali si 2 – consilieri asistenti) in cadrul Directiei  – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructura si securitate IT, Compartimentul dezvoltare sisteme informatice.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Aparatului Central (Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2) pana in data de 20.06.2018, ora 17:00 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se desfasoara la sediul APIA Aparat Central si consta in:

– proba suplimentara eliminatorie (in data de 26.06.2018, ora 10:00) – notata cu “admis”/”respins” in cadrul careia se vor testa: notiuni programare, JAVA, notiuni utilizare functii LINUX, configurare baze de date ORACLE si POSTGRES, setare servere web Apache, Oracle, PostgreSQL, MySQL, PHP;

– proba scrisa (in data de 27.06.2018, ora 11:00);

– interviu (la o data ce se va stabili ulterior).

Precizari suplimentare privind dosarele de concurs, conditiile generale si specifice pentru inscriere precum si bibliografia se gasesc pe site-ul institutiei la rubrica: Posturi vacante sau se pot obtine la numarul de telefon al Directiei Management Resurse Umane: 021/30.54.907.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE