MADR vrea ca fermierii sa depuna lunar cererile pentru subventionarea motorinei

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege prin care doreste sa schimbe anumite prevederi referitoare la depunerea cererilor pentru subventionarea motorinei folosita in agricultura. Mai exact, in proiect se noteaza ca agricultorii ar trebui sa depuna lunar aceste cereri.

Iata cele mai importante prevederi din proiectul de lege.

Prezentul proiect de act normativ modifica prevederile art.8 si art.9 din HG nr.1174/2014 in sensul stabilirii de termene concrete pentru derularea fiecarei etape de implementare a schemei de ajutor de stat. Totodata, se completeaza prevederile art.10 cu un alineat nou care cuprinde suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2017.

Plata ajutorului de stat se solicita pe baza unor cereri de plata adresate Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene/locale dupa caz, de catre beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare.

Beneficiarii depun cererile de plata lunar, in termen de 15 zile ale lunii urmatoare lunii pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate in luna respectivea, precum si de copii ale documentelor fiscale de vanzare a motorinei emise de vanzatori pe numele beneficiarilor.

Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor atasate cererii plata a ajutorului de stat apartine beneficiarilor prezentei scheme si/sau autoritatii care a emis si/sau a atestat aceste documente, dupa caz.

Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti analizeaza solicitarile beneficiarilor si documentele justificative anexate, in limita cantitatilor totale anuale stabilite prin acordul prealabil pentru finantare, determina si aproba cantitatile de motorina pentru care se acorda ajutorul de stat, precum si valoarea acestuia si intocmesc situatii centralizatoare pe care le transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in termen de 15 zile de la data incheierii termenului prevazut la art.8 alin.(2).

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite la Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele exprimate in lei, fara subdiviziuni, aferente cantitatilor de motorina determinate si aprobate la plata, in termen de 5 zile.

Pe baza situatiei centralizatoare comunicata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intocmeste cererea de deschidere de credite bugetare si o transmite spre aprobare Ministerului Finantelor Publice.

Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale deschide si repartizeaza credite bugetare Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, la randul sau, repartizeaza credite bugetare centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu sumele cuvenite.

Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.

Sumele reprezentand ajutorul de stat sub forma de rambursare pentru cantitatile de motorina determinate si aprobate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, consumate de beneficiari si nedecontate in anul de cerere, se deconteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in anul urmator anului de cerere, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale verifica si raspunde de incadrarea in cantitatile maxime anuale de motorina prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr.1174/2014.

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2017 este de 349.425,00 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Totodata, pentru a se asigura temeiul legal pentru plata ajutorului de stat aferent cantitatilor de motorina consumate in perioada octombrie-decembrie 2016, respective ianuarie martie 2017, prin prezentul proiect normativ se introduce o norma de exceptie la art.8 din H.G.nr.1174/2014, respectiv o norma tranzitorie in sensul in care procedurile de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se finalizeaza conform dispozitiilor in vigoare la data initierii acestora.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE