MADR simplifica accesul la bani europeni pentru fermele de familie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect legislativ privind simplificarea accesului la fonduri europene pentru fermierii mici. Astfel, documentul isi propune o eliminare a definitiei fermei de familie, precum si o diminuarea a comisionului de garantare pentru beneficiari.

Titlul proiectului legislativ este Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii.

Pentru realizarea obiectivului prevazut in Programul de Guvernare privind finantarea fermierilor si stimularea utilizarii mecanismului de garantare prevazut a se derula pe seama fondurilor nationale de care dispune Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se propune modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.43/2013 prin:

– Eliminarea definitiei fermei de familie, a reglementarii exclusive a sustinerii fermelor de familie si largirea accesului la masurile promovate prin actul normativ si pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finantarea si garantarea pentru sectorului agricol si pentru acvacultura; modificarea definitiilor pentru achizitie de teren, microcredit, in vederea realizarii obiectivelor de mai sus precum si fluidizarea mecanismului de garantare.

– Diminuarea comisionului de garantare pentru beneficiarii in cazul carora Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2%, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat in baza Orientarilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014 – 2020 (2015/C390/05), schema care se aproba prin hotarare a Guvernului, dupa primirea deciziei Comisiei Europene.

In acelasi timp pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizeaza facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru productie, acordate pe piata romaneasca pentru sectorul agroalimentar este necesara modificarea si completarea prevederilor Capitolului VIII din Legea nr.329 /2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu CE si FMI, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul imbunatatirii mecanismului de garantare practicat in prezent in vederea facilitarii accesului la finantare al beneficiarilor si reglementarea suplimentara a modalitatilor de recuperarea a garantiilor executate de institutiile finantatoare, respectiv inlocuirea biletelor la ordin cu contracte de fideiusiune, asa cu cum se practica in prezent in sistemul bancar romanesc.

De asemenea, este necesara completarea articolului 58 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, in vederea reglementarii statutului si destinatiei sumelor reprezentand dobanzi la sumele alocate pentru constituirea plafonului de garantare, plasate de fondurile de garantare la institutii financiare.

Prin aceste masuri se reduce volumul informatiilor solicitate de fondurile de garantare institutiilor finantatoare pentru fermieri, se intareste caracterul garantiei ca fiind expresa, neconditionata si irevocabila, platibila in maxim 30 de zile de la executarea acesteia, cu efecte in scaderea costurilor operationale ale finantatorilor, a celor cu provizioanele de risc de credit si stimularea creditarii acestora cu incadrarea in marja de 2 puncte procentuale.

Reducerea comisionului de garantare de 3,8 % va asigura accesul mai facil al fermierilor la garantii pentru credite. De asemenea pentru cresterea accesibilitatii la finantare se are in vedere imbunatatirea modului de evaluare a criteriilor privind „firma in dificultate”, conform definitiei prevazute in reglementarile europene in domeniul ajutorului de stat.

Avand in vedere ca:

  • In Romania, in sistemul bancar valoarea unor categorii de terenuri agricole luate in garantie este evaluata la cca 40% din valoarea de piata a acestora;
  • Media numarului de animale pe exploatatie in cazul exploatatiilor cu pana la 100 animale/ferma este de numai 2,33 capete/exploatatie, ceea ce impune masuri economice pentru cresterea efectivului de animale prin asigurarea suprafetelor de teren necesare asigurarii bazei furajere pentru efectivele existente si pentru cresterea acestora;
  • Pentru cresterea suprafetelor medii exploatate in sectorul vegetal in vederea eficientizarii exploatatiilor sunt necesare si masuri de sprijin pentru achizitia de teren agricol similare celor pentru cresterea efectivelor de animale;

Se propune cresterea procentului de garantare de la 50% la 80% pentru fermierii care solicita credite bancare pentru achizitionarea de teren agricol.

Reglementarea ca sursa de garantare a creditelor contractate de beneficiarii PNDR 2014 2020 a sumelor disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 si restituite MADR in baza art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii.

Masurile preconizate a fi aplicate prin acest proiect de act normativ vizeaza reglementarea unei situatii extraordinare generata, pe de o parte, de imposibilitatea achizitiei de terenuri agricole in vederea extinderii exploatatiilor agricole, pentru modernizare si eficientizarea acestora, situatie care treneaza de mult timp si poate provoca destabilizarea intregului sector agricol, iar pe de alta parte, de imposibilitatea accesului la finantarea productiei agricole si a productiei piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari, care prin masurile adoptate ar avea acces la finantare inca de la inceputul anului 2017, cu beneficii din primavara anului 2017, precum si facilitarea accesului la credite si microcredite care pot oferi premisa accesarii, din toamna anului 2017 a unor masuri din PNDR, crescand astfel semnificativ gradul de absorbtie al fondurilor alocate Romaniei pentru agricultura si spatiul rural.

Implicatiile acestor masuri pentru activitatea economica a localitatilor rurale sunt foarte importante, iar neaplicarea acestora este de natura sa perpetueze tendinta de pauperizare a populatiei din mediul rural ocupata in agricultura, sa anuleze sansele de extindere a bazei de potentiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultura si dezvoltare rurala si astfel sa compromita procesul de modernizare sustenabila a agriculturii romanesti.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE