MADR se pregateste sa modifice din nou Ordinul subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de ordin prin care vrea sa modifice Ordinul subventiilor, 619/2015.

Proiectul de lege este denimit: Ordin privind modificarea si completarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2)si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole, al Directiei generale afaceri europene si relatii internationale si al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, nr. 258999/20.06.2017, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Articolul 42 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 42, alin. (1) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) valorificarii unei productii minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha catre unitati de procesare autorizate/inregistrate la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si/sau a utilizarii acesteia in consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor detinute inscrise in Registrul national al exploatatiilor, si a pasarilor, situatie in care prezinta dovada ca la nivelul fermei detin animale, respectiv pasari, si/sau a valorificarii pe baza de contract comercial de vanzare/cumparare a marfii.

In cazul loturilor semincere, fac dovada livrarii catre mentinatorul sau detinatorul soiului a cantitatii minime de 1,3 tone samanta, pe baza de aviz de expeditie si/sau cantitatea minima de 1,3 tone/ha se livreaza catre terti ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, pe baza de factura si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

La art. 42 alin. (3), lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) Contractul comecial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia, insotit de documentele prevazute la lit. a).

Proiectul de lege se afla in consultare publica timp de 10 zile pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE