Meniu

MADR se pregateste sa modifice din nou Ordinul subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de ordin prin care vrea sa modifice Ordinul subventiilor, 619/2015.

Proiectul de lege este denimit: Ordin privind modificarea si completarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2)si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole, al Directiei generale afaceri europene si relatii internationale si al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, nr. 258999/20.06.2017, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Articolul 42 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 42, alin. (1) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) valorificarii unei productii minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha catre unitati de procesare autorizate/inregistrate la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si/sau a utilizarii acesteia in consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor detinute inscrise in Registrul national al exploatatiilor, si a pasarilor, situatie in care prezinta dovada ca la nivelul fermei detin animale, respectiv pasari, si/sau a valorificarii pe baza de contract comercial de vanzare/cumparare a marfii.

In cazul loturilor semincere, fac dovada livrarii catre mentinatorul sau detinatorul soiului a cantitatii minime de 1,3 tone samanta, pe baza de aviz de expeditie si/sau cantitatea minima de 1,3 tone/ha se livreaza catre terti ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, pe baza de factura si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

La art. 42 alin. (3), lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) Contractul comecial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia, insotit de documentele prevazute la lit. a).

Proiectul de lege se afla in consultare publica timp de 10 zile pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Lucrari in livada. Patru echipamente extrem de utile pentru orice pomicultor

Pomicultura este un domeniu extrem de profitabil, care nu presupune o investitie initiala foarte mare. Cu toate ca administrarea unei livezi de pomi fructiferi nu este nici consumatoare de timp, nici costisitoare, lucrarile din exploatatie presupun un risc suplimentar, neintalnit in alte sectoare agricole.