MADR reorganizează direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 29 decembrie 2014, Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate integral de la bugetul de stat.

Prin acest act normativ se implementează prevederile Legii nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 758/2014, respectiv:

  • preluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia celor de inspecţie în domeniul zootehniei şi a celor de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor din cadrul acestora, de către o structură nou înființată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  • preluarea personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de către Agenţia Naţională de Zootehnie, structură nou înființată în subordinea MADR;
  • desființarea unităţilor fitosanitare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti și preluarea acestora de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, structură nou înființată, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE