MADR, noutati despre fondurile europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru PNDR, pune la dispozitia opiniei publice stadiul implementarii PNDR 2014-2020, la data de 22 februarie a.c:

  • Proiecte depuse: 900 cu o valoare publica 8,64 mld. euro.
  • Proiecte selectate: 707 in valoare publica de 4,38 mld. euro.
  • Proiecte contractate: 041 in valoare publica de 4,00 mld. euro.

Suplimentar, prin procedura de tranzitie, au fost transferate din PNDR 2007-2013 in PNDR 2014-2020, in vederea finalizarii acestora, 20.528 proiecte cu o valoare publica de       0,43 mld. euro.

Cifre relevante privind absorbtia fondurilor europene prin PNDR:

3,56 mld. euro este suma primita de la Comisia Europeana (CE) cu titlul de rambursare din FEADR, aferenta declaratiilor trimestriale de cheltuieli (2015-2018), ceea ce reprezinta 44% din alocarea de 8,13 mld. euro;

3,89 mld. euro este suma totala primita de la CE, incluzand sumele rambursate si prefinantarea, echivalent a 48% din alocarea FEADR;

peste 4,1 mld. euro insumeaza platile la zi, efectuate de agentiile de plati (AFIR si APIA) catre beneficiarii PNDR (din buget national si fonduri FEADR).

Conform situatiei financiare la nivel UE, publicata de catre DGAgri in 06.02.2019, situatia care reflecta platile efectuate de Comisia Europeana catre statele membre, din bugetul FEADR, pana la data de 31.01.2019 (prefinantari si rambursari aferente declaratiilor trimestriale transmise de catre statele membre pentru perioada 01.01.2014 – 15.10.2018), media europeana a gradului de absorbtie FEADR este de 38,87%, iar Romania este pozitionata peste aceasta medie, situandu-se pe locul 11 din 28 de state membre.

In ceea ce priveste suma totala platita de Comisie catre un stat membru, precizam ca Romania ocupa locul 2 (dupa Franta), cu 3,56 mld. euro.

 

 

 

 

In cazul submasurilor 16.1 “Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse in sectorul agricol” si 16.1a “Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol, AM PNDR face urmatoarele precizari:

  • Pentru sub-masurile 16.1 si 16.1.a procesul de evaluare si selectie s-a realizat in 2 etape. Astfel, in etapa I a fost lansata o sesiune de depunere a cererilor de exprimare a interesului (CEI) pentru accesarea finantarii proiectelor, iar in etapa a doua are loc depunerea, evaluarea si selectia proiectul detaliat al GO, in contextul in care a fost selectat in etapa I.

 

  • Sesiunea de depunere a CEI aferenta etapei I s-a bucurat de un interes deosebit in randul potentialilor beneficiari fiind depuse un numar de 190 CEI, respectiv 117 CEI aferente submasurii 16.1 cu o valoare de circa 49 mil. euro si 73 CEI aferente submasurii 16.1a cu o valoare de circa 31 mil. euro; alocarea totala a celor doua submasuri fiind de aproximativ 12.5 mil. euro.

 

  • Dupa finalizarea procesului de evaluare si selectie aferent etapei I au fost invitate in etapa II de depunere un numar de 24 de Grupuri operationale potentiale in cadrul submasurii 16.1 si un numar de 17 Grupuri operationale potentiale in cadrul submasurii 16.1a.

In ceea ce priveste submasurile 16.4 si 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare”, mentionam ca obiectivul acestor sub-masuri este acela de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. De asemenea, sub-masurile se adreseaza unui mod de colaborare partenerial care presupun nu numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice, pe un model de implementare similar submasurilor 16.1/16.1a.

Submasurile 16.1/16.1a/16.4/16.4a reprezinta un element de noutate in PNDR 2014-2020, atat din punct de vedere al tipologiei proiectelor cat si din punct de vedere al cerintelor de implementare.

Astfel, ritmul de depunere in cazul masurilor clasice din cadrul PNDR 2014-2020 (ca de exemplu, submasura 6.1 Instalarea tanarului fermier), care au fost derulate deja pe parcursul a cel putin 2 exercitii de programare, este mult mai alert decat in cazul submasurilor 16.1/16.1a si 16.4/16.4a.

In plus, prezenta acestor sub-masuri in cadrul PNDR 2014-2020 este esentiala, acestea urmarind sa dezvolte componenta inovativa a sectorului agricol, in concordanta cu obiectivele si strategia PNDR 2014-2020.

Calendarul lansarilor, sumele lansate precum si criteriile de selectie au fost stabilite impreuna cu Comitetul de Monitorizare, structura nationala de tip partenerial cu rol decizional si strategic in monitorizarea PNDR 2014-2020, formata din reprezentati ai autoritatilor publice centrale, structurilor asociative autoritatilor publice locale, asociatii profesionale organizatii neguvernamentale si reprezentanti ai societatii civile.

 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 

In prezent, sunt deschise sesiuni de depunere proiecte pentru urmatoarele submasuri:

Submasura Componenta Alocare licitata (euro) Perioada de depunere proiecte conform anuntului de lansare

sM1.1

 

Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente pentru formarea beneficiarilor submasurilor 6.1, 6.3 si 10 (cost standard)

46.313.707

 

14 februarie 2018 – sesiune continua

 

sM1.2

 

Sprijin pentru activitati demonstrative si de informare – actiuni de informare pentru fermieri

 

12.813.333

 

09 august 2018 – sesiune continua

 

sM1.2

 

Sprijin pentru activitati demonstrative si de informare (PPA)

409.980

 

27 decembrie 2018 – 27 martie 2019

 

sM4.1a Investitii in exploatatii pomicole 65.413.105 15 februarie 2019-15 august 2019

sM4.2

 

Schema de ajutor de stat GBER – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

 

35.348.504

 

21 decembrie 2018- 30 iunie 2019

 

sM4.2 MINIMIS

 

Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole aferenta submasurii 4.2

12.000.000

 

03 mai 2017 – 31 martie 2019

 

sM4.2

 

Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole – Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare

81.200.000

 

03 august 2018 – 28 februarie 2019

 

sM4.3 Investitii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – irigatii 200.000.000 06 februarie 2019 – 31 august 2019
SM 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica-ITI Delta Dunarii 16.777.774 21 ianuarie – 30 aprilie 2019
SM 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural-ITI Delta Dunarii 4.990.902 21 ianuarie – 30 aprilie 2019

sM8.1

 

Impaduriri si crearea de suprafete impadurite

115.995.314

 

11 decembrie 2018 – 28 iunie 2019

 

sM16.1

 

Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul agricol – Etapa 2

6.723.721

 

10 decembrie 2018 – 01 martie 2019

 

sM16.1a

 

Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol- Etapa 2

5.819.040

 

10 decembrie 2018 – 15 martie 2019

 

sM16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare 4.744.665 03 ianuarie – 30 aprilie 2019
sM16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare – sector pomicol 6.668.484 03 ianuarie – 30 aprilie 2019

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE