MADR: noi modificari privind folosirea mentiunii de produs montan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 52 /2017 privind aprobarea procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative “produs montan” si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni.

La art. 1, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “c) solicitant – persoana fizica ce detine atestat de producator eliberat in conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol cu modificarile si completarile ulterioare, sau societati comerciale inmatriculate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ce desfasoara activitate in sectorul agro-alimentar, sau persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale inregistrate in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44 /2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cooperative agricole inregistrate in conformitate cu Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei – Republicata, sau obstile si composesoratele infiintate in baza dispozitiilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, sau asociatii, fundatii, federatii ce desfasoara activitati agricole, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 aprobata cu modificari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Recent, MADR a publicat si un Ghid de bune practici privind acordarea dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” reprezinta un material de informare a potentialilor beneficiari, conform Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017.

Produsul montan este produsul destinat consumului uman, in cazul caruia: – materiile prime, dar si furajele pentru animalele de ferma provin in principal din zone montane; – in cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, in zone montane.

Solicitantul poate fi:

– persoana fizica ce detine atestat de producator eliberat in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificari si completarile ulterioare,

– societati comerciale inmatriculate conform prevederilor Legii societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ce desfasoara activitate in sectorul agroalimentar,

– persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale inregistrate in conformitate cu OUG nr. 44/2008.

– cooperative agricole inregistrate in conformitate cu Legea cooperatiei Agricole nr. 566/2004.

– societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Produse de origine animala

Mentiunea „produs montan” poate fi aplicata produselor obtinute de la animale din zone montane si care sunt prelucrate in aceste zone.

Mentiunea „produs montan” poate fi aplicata produselor obtinute din animale crescute cel putin in ultimele doua treimi ale vietii lor in zone montane, daca produsele sunt prelucrate in aceste zone

Prin derogare de la paragraful anterior, mentiunea „produs montan” poate fi aplicata produselor obtinute din animalele transhumante, crescute cel putin o patrime din viata in transhumanta si care au pascut pe pasuni din zone montante.

Hrana pentru animale

Hrana destinata animalelor de ferma este considerata a proveni in principal din zone montane atunci cand proportia din ratia furajera anuala care nu poate fi produsa din zone montane, exprimata in procente de substanta uscata, nu depaseste 50%, iar in cazul rumegatoarelor, 40%.

In cazul porcinelor, proportia de hrana care nu poate fi produsa in zone montante, exprimata in procent de substanta uscata, nu trebuie sa depaseasca 75% din ratia lor furajera anuala.

Produse apicole

Mentiunea produs montan poate fi aplicata produselor apicole daca albinele au colectat nectarul si polenul doar in zone montane.

Produse de origine vegetala

Mentiunea produs montan poate fi aplicata produselor de origine vegetala doar daca plantele sunt cultivate in zone montane.

Ingrediente

Atunci cand sunt utilizate in produsele mentionate la art. 1 (produse de origine animala) si art. 4 (produse de origine vegetala), urmatoarele ingrediente pot proveni din afara zonelor montane, cu conditia ca ele sa nu reprezinte mai mult de 50% din greutatea totala a ingredientelor:
a) produsele neenumerate in anexa I la Tratatul privind functionarea UE.
b) plantele aromatice, condimentele si zaharul.

Mai multe detalii despre Ghidul de bune practici privind acordarea dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative Produs Montan puteti citi pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE