MADR modifica normele de ecoconditionalitate. Care sunt noile cerinte pentru fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de Ordin privind modificarea normelor de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania.

Va prezentam in cadrul acestui articol principalele modificari care urmeaza sa fie aprobate pentru fermierii din sectorul vegetal.

SMR1 – Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

In scopul protectiei tuturor resurselor de apa impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, conform Codului de bune practici agricole, fermierii au urmatoarele obligatii:

 • a) sa dispuna de capacitati de depozitare a gunoiului de grajd, fara defecte structurale, a caror marime trebuie sa depaseasca necesarul de stocare a gunoiului de grajd, tinand seama de perioada cea mai lunga de interdictie pentru aplicarea ingrasamintelor organice pe terenul agricol. Depozitarea gunoiului de grajd se poate face in depozite permanente (sistem individual si/sau comunal) sau depozite temporare in camp, pe terenul pe care va fi imprastiat.
 • b) sa respecte perioada de interdictie pentru aplicarea gunoiului de grajd pe terenul agricol, prevazuta in tabelul 7.6 din Codul de bune practici agricole, cu specificarea „ingrasaminte organice”;
 • c) sa nu depaseasca cantitatea de 170 kg azot s.a./ha provenita din aplicarea ingrasamintelor organice pe terenul agricol in decursul unui an. In acest scop trebuie sa urmeze un plan de fertilizare, cu respectarea standardelor privind cantitatile maxime de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, prevazute in tabelele 7.4 si 7.5 din Codul de bune practici agricole si sa asigure o distribuire uniforma a ingrasamintelor pe terenul agricol;
 • d) in cazul exploatatiilor care practica agricultura in sistem irigat si in care productia planificata necesita cantitati mai mari de azot decat cele prevazute de standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, sa urmeze un plan de fertilizare intocmit pe baza studiului agrochimic, dupa modelul prevazut in anexa 10 la Codul de bune practici agricole. Referinte: http://www.icpa.ro/documente/planul_de_fertilizare.pdf;
 • e) sa nu aplice ingrasaminte organice sau minerale pe timp de ploaie, ninsoare si soare puternic ori pe terenuri cu exces de apa, acoperite cu zapada sau daca solul este puternic inghetat/crapat in adancime/sapat in vederea instalarii unor drenuri/lucrari de subsolaj;
 • f) sa asigure incorporarea in sol a ingrasamintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai mare de 12%, in cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora;
 • g) sa nu aplice ingrasaminte organice sau minerale pe fasiile de protectie existente pe terenurile agricole situate in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata sau pe terenurile agricole situate in zonele de protectie a apelor de suprafata ori in zonele de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de captare a apei potabile/minerale si a lacurilor terapeutice, stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare. Latimea minima a fasiilor de protectie este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 12% si de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apa;
 • h) sa intocmeasca la zi, sa pastreze o perioada de 5 ani si sa prezinte pentru control documentele de evidenta ale exploatatiei cu privire la suprafata agricola utilizata, structura culturilor, efectivele de animale, tipul si cantitatea ingrasamintelor cu azot aplicate pe terenul agricol si documentele de livrare/expediere a ingrasamintelor.

Fermierii care, potrivit legislatiei in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor, au obligatia obtinerii actelor de reglementare pentru activitatile pe care le desfasoara trebuie sa detina aceste documente si sa respecte conditiile stabilite de acestea cu privire la protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.

GAEC 1 – Crearea/mentinerea benzilor-tampon (fasii de protectie) in vecinatatea apelor de suprafata

Se mentin fasiile de protectie existente pe terenurile agricole situate in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu. Latimea minima a fasiilor de protectie este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 12% si de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apa.

In cazul in care pe terenul agricol situat in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata nu exista fasii de protectie, fermierul are obligatia infiintarii si mentinerii acestor fasii, in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole.

GAEC 3 – Protectia apelor subterane impotriva poluarii

Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea in sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura).

Respectarea interdictiei privind deversarea de biocide, produse de uz veterinar, produse petroliere, alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare in ferma se verifica la nivelul exploatatiei agricole.

GAEC 4 – Acoperirea minima a solului

Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.

GAEC 5 – Gestionarea minima a terenului care sa reflecte conditiile locale specifice pentru limitarea eroziunii

Lucrarile solului, inclusiv semanatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.

Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007

GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organica din sol, inclusiv interdictia de a incendia miristile arabile

Floarea-soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

Este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum si a vegetatiei pajistilor permanente.

SMR 2 – Conservarea pasarilor salbatice

Fermierii care detin/administreaza terenuri agricole si care desfasoara activitati in perimetrul ariilor de protectie speciala avifaunistica au urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte planul de management si regulamentul ariei de protectie speciala avifaunistica in ceea ce priveste utilizarea suprafetelor de teren cu destinatie agricola si regimul activitatilor agricole;
 • b) sa urmeze procedura evaluarii impactului asupra mediului/evaluarii strategice de mediu/evaluarii adecvate, pentru proiecte sau planuri, precum si procedura de autorizare pentru activitati care pot afecta in mod semnificativ aria de protectie speciala avifaunistica, in conformitate cu legislatia in domeniu.

In vederea protejarii tuturor speciilor de pasari salbatice, inclusiv a celor migratoare, atat in ariile de protectie speciala avifaunistica, cat si in afara acestora, sunt interzise:

 • a) uciderea sau capturarea intentionata a pasarilor salbatice, indiferent de metoda utilizata;
 • b) deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau a oualor din natura;
 • c) perturbarea intentionata a pasarilor salbatice, in special in cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, prin activitati ce contravin scopului de protectie si conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetatiei, taierea arborilor/palcurilor arbustive si a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau schimbari in folosinta terenurilor si in cursul apelor, precum si alte activitati ce contravin scopului de protectie si conservare a ariei naturale protejate.

SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica

Fermierii care detin/administreaza terenuri agricole si care desfasoara activitati in perimetrul ariilor naturale protejate au urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte planul de management si regulamentul ariei naturale protejate in ceea ce priveste utilizarea suprafetelor de teren cu destinatie agricola si regimul activitatilor agricole;
 • b) sa urmeze procedura evaluarii impactului asupra mediului/evaluarii strategice de mediu/evaluarii adecvate, pentru proiecte sau planuri, precum si procedura de autorizare pentru activitati care pot afecta in mod semnificativ aria naturala protejata, in conformitate cu legislatia in domeniu.

Pentru protectia speciilor de plante si animale salbatice prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care traiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afara acestora, sunt interzise:

 • a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • b) deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna a animalelor salbatice si perturbarea intentionata a animalelor salbatice in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie, prin activitati ce contravin scopului de protectie si conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetatiei, taierea arborilor/palcurilor arbustive si a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbari in folosinta terenurilor si in cursul apelor, precum si alte activitati ce contravin scopului de protectie si conservare a ariei naturale protejate;
 • c) recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie a plantelor salbatice in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

GAEC 7 – Pastrarea elementelor de peisaj, incluzand arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol, luand masuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetatiei nedorite si asigurarea unui nivel minim de intretinere a terenului agricol

Se pastreaza elementele de peisaj, incluzand arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol.

Fermierii trebuie sa previna instalarea vegetatiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

Pajistile permanente se intretin prin asigurarea unui nivel minim de pasunat de 0,3 UVM/ha si/sau prin cosirea lor cel putin o data pe an.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE