MADR introduce noi reguli la calcularea sprijinelor cuplate si ANT-urilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii intentioneaza sa modifice modul de calculare a cuantumurilor pentru sprijinele cuplate si pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal, conform unui proiect de lege publicat pe site-ul MADR.

Astfel, pentru culturile de legume cultivate in solare, cuantumul platii pe unitatea de masura nu poate depasi cuantumul rezultat din calculul cuantumului platii pe unitatea de masura pentru cultura de legume cultivate in sere, prevazute la alin. (1) lit. l).

De asemenea, pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare, prevazuta la alin. (1) lit. r), cuantumul platii pe unitatea de masura nu poate depasi cuantumul rezultat din calculul cuantumului platii pe unitatea de masura pentru cultura de samanta de cartof, se arata in proiectul de lege.

Va prezentam textul integral al proiectului de lege intitulat „Hotarare pentru completarea articolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 208/2017
pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plata 2016”.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, precum si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/699 al Comisiei din 10 mai 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic- La articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plata 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 7 aprilie 2017, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu urmatorul cuprins:

„(41) Pentru culturile de legume cultivate in solare, prevazute la alin. (1) lit. m), cuantumul platii pe unitatea de masura nu poate depasi cuantumul rezultat din calculul cuantumului platii pe unitatea de masura pentru cultura de legume cultivate in sere, prevazute la alin. (1) lit. l). Pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare, prevazuta la alin. (1) lit. r), cuantumul platii pe unitatea de masura nu poate depasi cuantumul rezultat din calculul cuantumului platii pe unitatea de masura pentru cultura de samanta de cartof, prevazuta la alin. (1) lit. g).”

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica timp de 10 zile, pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE