MADR infiinteaza Banca de Resurse Genetice Vegetale Mihai Cristea din Suceava

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind infiintarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea partiala a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.

Conform actului normativ, se infiinteaza Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, b-dul 1 Mai, nr.17, judetul Suceava, institutie de drept public organizata ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu – Sisesti, prin divizarea partiala a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava preia patrimoniul constituit din bunuri din domeniul public al statului, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si din bunuri proprii, datorii si alte active de la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu art.28 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a protocolului de predare – primire incheiat in 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava administreaza terenuri aflate in domeniul public al statului, cu suprafata de 2,00 ha, indispensabila activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare si multiplicarii materialului biologic, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2.12. din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul agricol, Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava se poate asocia cu alte unitati de cercetaredezvoltare de interes public si privat, cu institutii de invatamant acreditate si cu operatori economici din tara si din strainatate, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” conform prevederilor art. 39 alin.(2) din Legea nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Finantarea activitatii Bancii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, se realizeaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, potrivit art. 35 din Legea nr.45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava poate beneficia prin alocare directa de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin bugetul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” pentru proiecte de interes national strategic de lunga durata si pentru conservarea si valorificarea resurselor genetice vegetale, conform prevederilor art. 27 lit.c) din Legea nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava Bucuresti, nou infiintata, se substituie in toate drepturile si obligatiile care decurg din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care este parte Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, conform domeniului de activitate al bancii, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acesteia.

Personalul Bancii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, in numar de 15 salariati, cu care figureaza in cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, se preia de la acesta ca urmare a divizarii laboratorului, fara concurs.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava functioneaza cu un numar maxim de 25 de posturi din care 15 sunt preluate din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, iar 10 posturi sunt acordate prin suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile subordonate Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Activitatea stiintifica a Bancii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava este coordonata de un consiliu stiintific al carui regulament de organizare si functionare se aproba de consiliul de administratie al unitatii, in conditiile legii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE