septembrie 30, 2022

MADR anunta detaliile unei noi scheme de ajutor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura.

Conform documentului, beneficiarii schemei sunt intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in acvacultura, respectiv: a) persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, constituite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; b) persoane juridice.

Schema de ajutor de stat nu se aplica beneficiarilor prevazuti la alin. (1) daca se afla in una din urmatoarele situatii:

a) inteprinderilor aflate in dificultate, asa cum sunt definite la art.2, alin. (4) din prezenta hotarare;

b) inteprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal sau incompatibil cu piata interna;

c) inteprinderilor care nu pot solicita sprijin din partea Fondului European pentru pescuit si afaceri maritime din motivele prevazute la articolul 10, alineatele (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Schema de ajutor de stat prevazuta la art.1 reprezinta reducerera accizei, care se acorda sub forma de rambursare, respectiv diferenta dintre rata accizei standard, calculata prin actualizarea nivelului prevazut in coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completarile ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din acelasi act normativ si rata accizei reduse prevazuta la alin (2).

Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la desfasurarea activitatilor in acvacultura este de 99,498 lei/1.000 litri.

Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda in limita cantitatilor maxime anuale, defalcate pe activitati, prevazute in Anexa nr.1.

In cazul in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de ajutor de stat depasesc cantitatile prevazute in anexa nr.1, cuantumul platilor se reduce proportional.

Autoritatile competente responsabile cu derularea schemei de ajutor de stat reglementata de prezenta hotarare sunt Directiile pentru agricultura judetene si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare ANPA, prin structura centrala si Serviciile regionale/Directia pentru Politici si Inspectii Marime Constanta.

Pentru a accesa schema de ajutor de stat, beneficiarii mentionati la art.3 indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: a) sunt inscrisi in Registrul Unitatilor de Acvacultura (RUA) al ANPA; b) furnizeaza date statistice la ANPA privind suprafetele si productiile realizate, in conformitate cu activitatile prevazute in programele statistice si actele juridice comunitare in domeniul sectorului pescaresc.

Beneficiarii mentionati la art.3, alin. (1) depun o cerere de acord prealabil pentru finantare la Directiile pentru agricultura judetene pe a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, conform modelului prevazut in anexa nr.2, in cursul lunii decembrie, pentru anul urmator.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017 cererea de acord prealabil se depune in termen maxim de 30 de zile de la data aplicarii prevederilor prezentei hotarari.

Cererea de acord prealabil pentru finantare contine informatii cu privire la suprafetele de luciu de apa, inclusiv efectivele piscicole pe care le exploateaza si/sau lucrarile si activitatile in acvacultura pe care beneficiarii le executa pana la sfirsitul fiecarui an calendaristic aferent solicitarii.

Valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2017-2020 este de 22.128,60 mii lei si se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2017 este de 5.532,15 mii lei si se asigura de la bugetul de stat in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Ajutorul de stat prevazut de prezenta hotarare nu se cumuleaza cu nici un tip de ajutor de minimis in raport cu aceleasi costuri eligibile daca un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste valorile prevazute in schema de ajutor de stat.

Proiectul se afla in dezbatere publica timp de zece zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE