MADR, anunt despre un sprijin important disponibil fermierilor. Iata ce alocare prevede si cum poate fi accesat

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii aduce la cunostinta publicarea Ghidului Solicitantului, in varianta consultativa, pentru submasura 4.2a „Investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol”.

Documentul mentionat este publicat in varianta consultativa pe pagina principala de internet a AFIR, conform normelor legale in vigoare, pentru o perioada de 15 zile, timp in care toti cei interesati pot transmite observatii sau sugestii de imbunatatire pe adresa postala a AFIR, cat si pe adresa de e-mail: consultare@afir.info.

Ulterior expirarii termenului legal de 15 zile, timp in care AFIR primeste propuneri, sugestii sau observatii, Ghidul Solicitantului aferent submasurii va fi mutat de pe pagina principala a portalului AFIR in pagina special creata si dedicata submasurii.

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este acorda pentru investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si marketingul produselor din fructe.

OBIECTIVELE submasurii 4.2a:

– modernizarea si crearea de unitati de procesare;

– introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;

– cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;

– imbunatatirea controlului intern al calitatii;

– cresterea numarului de locuri de munca;

– scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin aceasta submasura sunt:

  • Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
  • Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

Intreprinderi micro si mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

  • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
  • 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare,  depozitare, conditionare,  procesare si comercializare);

Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

  • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in urmatorul caz: • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI. *

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE