MADR aloca bani pentru plata unei subventii importante

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2018 este de 320.581,00 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018, potrivit unui document publicat pe site-ul MADR.

Prin Hotararea Guvernului nr. 1174/2014, incepand cu anul 2015 se aplica schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, care se acorda sub forma de rambursare.

Aplicarea schemei de ajutor de stat are in vedere prevederile Directivei 96/2003/CE – Tabelul B al Anexei I a – rata redusa a accizei exprimata ca echivalentul in lei/1000 litri a valorii de 21 euro/1000 litri, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – anexa nr.1 la titlul VIII “Accize si alte taxe speciale”, precum si ale Ordonantei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

In ceea ce priveste resursele financiare necesare, la art.10 din HG nr.1174/2014 este prevazuta atat valoarea maxima a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015-2020, cat si sumele alocate de la bugetul de stat in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru fiecare an de implementare.

Astfel, pentru perioada 2015-2017, au fost aprobate sumele necesare aplicarii schemei de ajutor de stat. In acest sens, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derularii schemei de ajutor de stat in anul 2018, se impune completarea corespunzatoare a prevederilor art.10 din H.G. nr.1174/2014.

Prezentul proiect de act normativ completeaza prevederile art.10 cu un alineat nou, alin.(5), care cuprinde suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2018.

Suma se asigura in limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE