MADR actualizeaza unul dintre ghidurile solicitantului pentru fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a postat pe propriul site o varianta actualizata, care necesita insa validare, a Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, aferenta masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor”, submasura 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite”,din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Scopul ajutorului il reprezinta acordarea unui sprijin financiar detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si formelor asociative ale acestora pentru impadurirea si crearea de suprafete impadurite.

Beneficiarii schemei sunt detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.

In categoria detinatorilor publici de teren agricol si neagricol sunt incluse unitatile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orase, municipii) si alte persoane juridice de drept public, precum si formele asociative ale acestora.

In categoria detinatorilor privati de teren agricol si neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societatile comerciale, asociatiile si fundatiile, alte persoane juridice de drept privat, precum si formele asociative ale acestora.

Criterii privind eligibilitatea terenurilor

Solicitantul trebuie sa faca dovada detinerii de teren agricol si/sau neagricol eligibil pentru impadurire. In cadrul schemei de ajutor de stat, termenii de teren agricol si teren neagricol sunt definiti dupa cum urmeaza:

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi reprezinta o suprafata de teren din categoriile de folosinta teren arabil, culturi permanente si pajisti permanente, care au fost folosite in scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 ani (sa acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe suprafata), iar pentru acest teren trebuie sa fi fost respectate in aceasta perioada standardele de eco-conditionalitate (GAEC/SMR) relevante.

Terenul neagricol eligibil destinat impaduririi reprezinta o suprafata de teren care nu este utilizata in scop agricol (dar inclusa in blocurile fizice identificate in LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricola si are categoriile de folosinta teren arabil, culturi permanente si pajisti permanente, fiind identificata in LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de intretinere prin respectarea standardelor de eco-conditionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (sa acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe suprafata).

Categoria terenului propus pentru impadurire (agricol/neagricol) – conform cerintelor schemei de ajutor de stat se stabileste in IPA Online, anterior intocmirii proiectului tehnic de impadurire, la emiterea Notei de constatare (Anexa 4); se efectueaza urmatoarele verificari:

  • – categoria terenului (categoriile de folosinta teren arabil, pajisti permanente si culturi permanente);
  • – situatia terenului privind declararea in ultimele doua campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe suprafata, respectiv campaniile 2015 si 2016;
  • – respectarea standardelor de ecoconditionalitate pentru intreaga exploatatie agricola in ultimele doua campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe suprafata, respectiv campaniile 2015 si 2016.

Tipul, intensitatea si valoarea maxima a sprijinului

Sprijinul finaniciar, acordat ca valoare fixa, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub forma a doua prime, dupa cum urmeaza:

Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care acopera si costurile de elaborare a proiectului tehnic de impadurire (denumita Prima 1).

Prima anuala, pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi (denumita Prima 2).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza prezentei scheme este de 100% din total costuri eligibile (precizate la cap. 2.4. Costuri eligibile), fara a se depasi valoarea maxima a sprijinului public pentru o cerere de sprijin.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE