MADR a decis sumele pe care le vor incasa crescatorii de animale

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand, pe propriul site, un proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016.

Se aproba plafonul pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine, care se acorda pentru anul 2016, in limita sumei de 189.609.057 euro, respectiv 844.462 mii lei, care se asigura de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017, si se distribuie astfel:

a) 25.933.399 euro, respectiv 115.500 mii lei pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte, specia bovine;

b) 108.985.582 euro, respectiv 485.389 mii lei pentru schema decuplata de productie in sectorul carne, specia bovine;

c) 54.690.076 euro, respectiv 243.573 mii lei pentru schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine

Cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii prevazute la alin. (1) se calculeaza: a) prin raportarea sumei prevazute la alin. (1) lit. a) la cantitatile de lapte livrate si/sau vandute direct eligibile; b) prin raportarea sumei prevazute la alin. (1) lit. b) la efectivele de bovine eligibile; c) prin raportarea sumei prevazute la alin.(1) lit.c) la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.

Platile pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic se acorda potrivit prevederilor art.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile art.61 – 683 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se aproba plafonul maxim de 121.924.674 euro, respectiv 543.016 mii lei, care se acorda pentru anul 2016, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, crescatorilor de animale din speciile prevazute la art.2 din Hotararea Guvernului nr.219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor si speciilor de animale pentru care se acorda sprijin cuplat in perioada 2015- 2020, repartizat astfel:

  • a) 1.400.000 euro, respectiv 6.235 mii lei, pentru specia bovine, categoria bivolite de lapte;
  • b) 28.000.000 euro, respectiv 124.704 mii lei pentru speciile ovine/caprine;
  • c) 11.025.000 euro, respectiv 49.102 mii lei pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne si metisii acestora;
  • d) 81.499.674 euro, respectiv 362.975 mii lei pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;

Cuantumul pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic se calculeaza prin raportarea sumelor prevazute la lit.a)-d) de la alin.(1) la efectivul de animale determinate.

Platile pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic se acorda potrivit prevederilor art.24 alin.(1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile art.69 – 782 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Platile schemelor de ajutoare nationale tranzitorii si sprijin cuplat in sectorul zootehnic se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2016, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016.

Beneficiarii platilor aferente ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, prevazute la art.1 si 2, sunt cei prevazuti la art.7 alin.(1) si art.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE