Legea vânzării terenurilor agricole, publicată în Monitorul Oficial. Cât timp îţi trebuie pentru a vinde un teren agricol în România

Facebook
Twitter

Potrivit legii publicate miercuri în Monitorul Oficial, vânzarea terenurilor agricole extravilane se va putea face numai cu respectarea unor drepturi de preempţiune, ceea ce va întârzia tranzacţia cu minim o lună şi jumătate.

Legea privind măsurile de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit legii publicate în Monitorul Oficial, vânzarea terenurilor agricole se va face numai cu respectarea drepturilor de preemţiune acordate, la preţ şi în condiţii egale, în aceasta ordine, următoarelor categorii de persoane: coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini și statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Pentru a putea vinde, un proprietar trebuie să înregistreze – la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află respectivul teren – o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol. Cererea trebuie însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare (care urmează să fie stabilite de Guvern prin norme de aplicare).

Primăria afisează, până a doua zi, oferta la sediu şi, după caz, pe site-ul său oficial. Anunțul de vânzare va fi comunicat instituțiilor abilitate din subordinea MADR, care va realiza un site unde se vor publica ofertele de vânzare din toată țara.

„Ministerul Agriculturii intenţionează să dezvolte un site specializat pe evoluţia pieţei funciare în România, unde se vor putea vedea toate mişcările din piaţă. Legea privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan a fost adoptată marţi de plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional, şi va merge spre promulgare către preşedinte. Dacă va fi promulgată, va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, după care vom mai avea la dispoziţie încă 7 zile pentru normele metodologice de aplicare”, a declarat pentru Agerpres secretarul de stat în MADR, Daniel Botănoiu.

La rândul lor, preemptorii îşi pot manifesta dreptul de cumpărare în termen de 30 de zile, în scris. Ei trebuie să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată.

În cazul în care mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege dintre aceştia şi va comunica numele acestuia primăriei.

În cazul în care un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ, cu preemptorii de rang superior.

Aceasta procedura se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de 30 de zile pâna la care preemtorii puteau să-şi manifeste dreptul.

La expirarea celor 10 zile, vânzatorul va comunica primăriei numele preemptorului ales.

Dacă în termenul de 30 de zile acordat, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă.

Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare, ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută.

Pe lângă toate aceste proceduri privind drepturile de preemţiune, în cazul terenurilor aflate la o distanţă de cel mult 30 Km de graniţe, în interiorul ţării, vânzătorul nu-şi poate înstrăina pământul fără un aviz al Ministerului Apărării Naţionale. Acelaşi regim îl au şi terenurile situate la o distanţă de cel mult 2,4 km de un obiectiv special.

De asemenea, în cazul terenurilor situate în zone cu patrimoniu arheologic, vânzătorul are nevoie de avizul Ministerului Culturii, care poate fi emis şi în 20 de zile lucrătoare.

Pentru încheierea contractului de vânzare în forma autentificată de notar, este nevoie de un aviz care se emite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 de hectare inclusiv.

Pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, avizul îl emite structura centrală a Ministerului Agriculturii.

Termenul pentru verificările prealabile avizului este de 5 zile lucrătoare.

IMPACTUL  LEGII  VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE

Proiectul de lege propus iniţial de Ministerul Agriculturii prevedea aceste restrictii la tranzactionare numai în cazul vânzării către persoanele fizice, însă ulterior au fost introduse şi firmele.

Astfel, în forma finală, prevederile legii de restricţionare a vânzării terenurilor agricole extravilane se aplică pentru următoarele categorii:

  1. cetăţenilor români;
  2. cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene;
  3. cetăţenilor statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene;
  4. apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau în Confederaţia Elveţiană;
  5. persoanelor juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau a Confederaţiei Elveţiene.

În plus, legea prevede şi o condiţie de reciprocitate pentru persoanele şi firmele străine din interiorul UE sau din Elveţia.

„Cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate”, se arată în legea publicată în Monitorul Oficial.

O altă categorie o reprezintă cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ. Aceştia pot cumpăra terenuri agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.

RESTRICȚIILE LA LEGEA  VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE

Restricţiile referitoare la drepturile de preemţiune și celelalte prevederi ale acestei legi nu se vor aplica înstrăinărilor între rude până la gradul trei, inclusiv.

De asemenea, legea vânzării terenurilor agricole nu se va aplica nici antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.

AMENZI APLICATE LA LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE

Legea prevede amenzi de 50.000 – 100.000 de lei pentru 4 tipuri de contravenţii:

  1. încălcarea drepturilor de preempţiune;
  2. vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv a structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.
  3. vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii, acolo unde se impune;
  4. vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, acolo unde se impune.

Legea vânzării terenurilor agricole mută Agenţia Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii în subordinea Guvernului. ADS rămâne, însă, mai departe în „coordonarea tehnică” a Ministerului Agriculturii. ADS, cu cele 238 de posturi ale sale, intră astfel în structura Secretariatului General al Guvernului.

MOTIVAŢIA ADOPTĂRII  LEGII VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE

Legea privind vânzarea terenurilor agricole, iniţiată de Guvern, adoptată de Parlament şi promulgată de preşedintele ţării, vizează restricţionarea cumpărării terenurilor agricole de către străini, în condiţiile în care de la 1 ianuarie 2014, Romania este obligată să permită vânzarea de terenuri în extravilan către cetăţenii celorlalte state ale Uniunii Europene.

În textul legii se motivează faptul că urmăreşte „asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional”. Un alt scop declarat este stimularea comasarii terenurilor agricole „în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic”.

Baza de date privind vânzările de terenuri agricole situate în extravilan între persoane fizice va fi gestionată de Ministerul Agriculturii. De asemenea, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a legii, instituția trebuie să elaboreze normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Agriculturii, al Dezvoltării regionale, Apărării și Culturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE