Legea pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol: tot ce trebuie să știe un fermier ca să evite amenzile usturătoare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Legea pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol reglementează activitatea economică de comercializare a produselor agricole proprii pentru producătorii agricoli persoane fizice.

Prin Legea pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol se modifică procesul de atestarea calității de producător. Această atestare se concretizează numai prin obținerea unui certificat de producător emis de autoritatea locală cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură constituite la nivel local sau județean, în termen de 5 zile de la depunerea cererii de obținere a certificatului.

În cazul structurilor asociative profesionale/ patronale/ sindicale din sectorul agricol, acestea depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente:

 • certificatul de identificare fiscală;
 • hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
 • statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea calităţii de producător a fermierilor;
 • situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar anterior înregistrării, depuse/transmise la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;
 • documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/ confederaţie reprezentativă la nivel naţional.

„Ca și element de noutate, exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Acesta se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole. De asemenea, se interzice expres vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare”, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

Cum se va obține carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol?

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului de  către  primarul  pe a  cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.

Cum se va folosi carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol?

Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:

 • primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
 • al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
 • al treilea exemplar se păstrează la carnet.

„Mai mult, pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de  comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante. În cazul transportului efectuat de producător de la locul de deţinere la locul de comercializare, acesta completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor și structurii sortimentelor transportate”, arată consultantul fiscal Adrian Bența.

Această filă constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate. În cazul transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.

Comercializarea propriu-zisă a produselor din sectorul agricol obţinute de către producătorii agricoli persoane  fizice se  face  pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 • utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea regimului de utilizare al filelor, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;
 • transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea obligației deținerii filei aferente cumpărătorului, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;
 • transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de  comercializare,  cu nerespectarea obligației de a deține o filă completată corespunzător cantităţilor și structurii sortimentelor transportate, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
 • organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a obligației de a aloca un spațiu distinct pentru producătorii agricoli de minim 40% din suprafața totală a spațiilor de vânzare existente, cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei;
 • neafişarea etichetei de produs cu amendă de la 100 lei la 300 lei;
 • desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
 • eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor legii, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
 • vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Este foarte important de reținut că, după 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, se interzice utilizarea borderoului de achiziţie de la persoanele fizice la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE