Investițiile prin PNDR 2007-2013 trebuie finalizate la 30 septembrie 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În ședința de Guvern de miercuri, 9 octombrie 2013, a fost aprobat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, a anunțat MADR.

O primă modificare o constituie includerea posibilităţii ca, în cadrul axei LEADER a PNDR, solicitanții să poată depune și derula, în același timp, mai multe proiecte de cooperare pe măsurile 125 -Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii și 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, în Hotărârea de Guvern iniţială fiind admise doar derularea a 2 proiecte.

Totodată, se propune ca durata maximă de execuție a investițiilor ce presupun construcții – montaj să fie de 2 și, respectiv, 1 an pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar (utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, mijloace de transport specializate), iar prelungirea acesteia se va face cu acordul APDRP, pentru maxim șase luni şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare, astfel încât durata maximă de execuție a investițiilor să nu depășească termenul de 30 septembrie 2015 și ultima plată să nu depășească 31 decembrie 2015.

Dispoziţiile reglementate prin această modificare se aplică pentru contractele de finanțare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE