Investitii eligibile prin Programul National Vitivinicol 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind modificarea si completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al României in sectorul vitivinicol 2014 – 2018.

La punctul 1, lit. a) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins: „a) masura de investitii reprezinta sprijinul acordat programelor de investitii orientate spre cresterea competitivitatii producatorilor de vinuri, a performantei economice a intreprinderilor, precum si pentru perfectionarea tehnologiilor de vinificatie prin care se obtin vinuri clasificate conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 164/2015 a viei si vinului in sistemul organizarii commune a pietei vitivinicole”.

La punctul 1, lit. b) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins: “b) solicitanti – intreprinderile vinicole, indiferent de forma lor juridica (persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare), asociatiile de doi sau mai multi producatori si/sau organizatiile interprofesionale care realizeaza o operatiune de productie, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vinicol si/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal in România care propun programe de investitii, altele decât cele finantate prin Programul national de dezvoltare rurala pentru perioada 2014-2020, denumit in continuare P.N.D.R., si care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

– detin sau exploateaza plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole, denumit in continuare R.P.V., produc si/sau imbuteliaza vinuri in intreprinderea vinicola proprie sau, in nume propriu, la terti si comercializeaza produsele vinicole in nume propriu;

– achizitioneaza struguri pentru vin, produc si/sau imbuteliaza vinuri in intreprinderea vinicola proprie sau, in nume propriu, la terti si comercializeaza produsele vinicole in nume propriu;

– comercializeaza produse vinicole achizitionate de pe piata interna.

In conformitate cu prevederile Recomandarii 2003/361/EC a Comisiei privind definirea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, precum si ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, actualizata, solicitantii trebuie sa fie:

 • – intreprinderi mici si mijlocii cu mai putin de 50/250 de angajati si cu o cifra de afaceri anuala sau un bilant sub 10/50 milioane euro; sau
 • – microintreprinderi cu mai putin de 10 angajati si cu o cifra de afaceri anuala sau un bilant sub 2 milioane euro; sau
 • – intreprinderi cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 200 milioane euro si care nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sau a microintreprinderilor
 • – sa indeplineasca prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completarile ulterioare”.

La punctul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1, care va avea urmatorul cuprins: “b1.– Producatorii de struguri pentru vin care vand productia proprie de struguri in totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile si restaurantele nu pot fi beneficiari ai masurii de investitii prin Programul National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014 – 2018”.

Punctul 2.1., se modifica si va avea urmatorul cuprins: “2.1. – Operatiunile eligibile din cadrul masurii de investitii pentru care se acorda finantare sunt:

 • – productia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, imbuteliat si etichetat;
 • – controlul calitatii;
 • – comercializarea produselor vinicole;
 • – investitii ce vizeaza produsele vinicole si pentru imbunatatirea performantei globale a intreprinderii vinicole

Punctul 5.2.se modifica si va avea urmatorul cuprins: “5.2.– Investitiile care sunt in concordanta cu Liniile directoare pentru implementarea anumitor reglementari ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 1149/2016 si ale Regulamentului de Implementare (UE) nr. 1150/2016 prevazute in programele nationale de sprijin din sectorul vinului, aprobate de Comisia Europeana, sunt excluse din lista investitiilor accesate de la acordarea finantarii prin P.N.D.R.; pentru a realiza demarcarea fata de P.N.D.R. si a evita dubla finantare, cheltuielile eligibile prin Programul national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-2018 (P.N.S. 2014-2018) nu vor fi eligibile in P.N.D.R cu urmatoarele exceptii/conditii:

 • – in cadrul masurii 4.2. ”Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole” din P.N.D.R. 2014-2020 vor fi eligibile cheltuieli aferente investitiilor noi in sectorul vitivinicol realizate exclusiv de producatorii de struguri pentru vin care vand productia proprie in totalitate sau de intreprinderile care isi propun distilarea vinului daca produsul obtinut in urma distilarii este un produs inclus in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene;
 • – in cadrul sub-masurii 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” din P.N.D.R. 2014-2020 sunt eligibile cheltuielile aferente investitiilor realizate la nivelul exploatatiilor agricole conform prevederilor fisei submasurii, pentru obtinere de produse vinicole, daca respectivii fermieri, producatori de struguri pentru vin, nu au obtinut produse vinicole (vin, must si alte produse obtinute prin prelucrarea strugurilor de vin), anterior depunerii cererii de finatare in cadrul submasura 4.1.;
 • – finantarea sistemelor de irigatii pentru restructurarea viilor, precum si investitii in depozitare/conditionare/alte facilitati necesare productiei primare sau dotarea cu masini si echipamente agricole sunt operatiuni eligibile prin P.N.D.R.;
 • – actiunile eligibile prin masura de ”Promovare a vinurilor” care au facut obiectul unui program de promovare care este/a fost implementat prin Programul National de Sprijin in Sectorul Vitivinicol 2014–2018 de acelasi beneficiar pentru aceleasi produse, nu sunt eligibile pentru sprijinul financiar acordat prin submasura 3.2 ”Sprijin pentru activitatile de informare si de promovare desfasurate de grupurile de producatori in cadrul pietei interne ” din cadrul Masurii 03 ” Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare” din PNDR.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii, unde il puteti consulta integral.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE