Incep inscrierile pentru “Casa Verde Fotovoltaice”. Iata ce trebuie sa stii

Facebook
Twitter

Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului „Casa Verde Fotovoltaice” incepand din data de 19 mai si pana pe 26 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, in timp ce unitatile de cult pot depune dosare de finantare in perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59, a anuntat AFM.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:

a) cheltuielile cu achizitia sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3 kW;

b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;

c) TVA aferenta cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa aprobarea finantarii de catre AFM, pentru persoana fizica, si dupa semnarea contractului de finantare, pentru unitatea de cult.

(3) In situatia in care AFM declara neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanteaza/nu se platesc/se recupereaza de la beneficiar sau de la instalatorul validat, dupa caz, in functie de persoana culpabila.

(4) Suma aprobata nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie sa asigure din surse proprii finalizarea investitiei.

Citeste si: APIA: vesti bune pentru fermieri. Pana cand se pot depune cererile?

Etapele programului

Etapele programului sunt urmatoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informatiilor necesare demararii sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) incheierea contractelor de participare;

d) depunerea garantiei de catre instalatorii cu care a fost incheiat contract de participare;

e) publicarea listei instalatorilor validati;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informatiilor necesare demararii sesiunii de inscriere a solicitantilor;

g) incarcarea in aplicatie a documentelor prevazute la art. 19, de catre solicitanti, si rezervarea sumelor aferente finantarii prin inscrierea in aplicatie, etapa care poate fi derulata in paralel cu actiunile mentionate la lit. b)-e);

h) selectarea de catre solicitanti a unui instalator validat, prin intermediul aplicatiei;

i) analiza documentelor incarcate de solicitanti, de catre instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitantilor de catre instalator, prin intermediul aplicatiei;

k) aprobarea/respingerea de catre AFM a solicitantilor, in baza listelor generate de aplicatie;

l) contestarea rezultatului de catre solicitanti;

m) semnarea contractelor de finantare de catre unitatile de cult, generate prin intermediul aplicatiei;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validati;

p) verificarea de catre AFM a corectitudinii analizei eligibilitatii beneficiarilor si a documentelor depuse in vederea decontarii, efectuate de catre instalatori, prin esantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

Criterii de eligibilitate a solicitantului in vederea obtinerii finantarii

(1) Beneficiaza de finantare solicitantul persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este persoana fizica cu domiciliul in Romania;

b) nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare;

c) domiciliaza la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, este proprietar/detine un drept de folosinta si asupra imobilului-teren, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; nu este eligibil solicitantul al carui drept de proprietate asupra imobilului constructie si/sau teren este inscris provizoriu in cartea funciara;

e) imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia cazului in care este afectat de o ipoteca imobiliara; de asemenea, destinatia constructiei, asa cum reiese din extrasul de carte funciara, este doar pentru locuinta sau anexe care o deservesc;

f) se obliga sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor inregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice si verificarii sistemului de panouri fotovoltaice finantat;

g) nu este eligibil, dar fara a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietati comune si proprietati individuale, sub forma de bloc/condominiu, cu mai mult de doua apartamente;

Aprobarea finantarii

(1) In termen de maximum 90 de zile de la data publicarii de catre AFM a listei prevazute la art. 14 alin. (10) se parcurg urmatoarele etape:

a) selectarea de catre solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicatiei;

b) efectuarea analizei de catre instalator a documentelor incarcate de solicitant;

c) aprobarea de catre instalator, in aplicatie, a solicitantilor eligibili.

(2) In termen de maximum 30 de zile de la data selectarii instalatorului de catre un solicitant, instalatorul analizeaza documentele incarcate de solicitant, conform procedurii de analiza, si selecteaza in aplicatie solicitantii eligibili.

(3) AFM genereaza prin intermediul aplicatiei listele cuprinzand proiectele solicitantilor eligibili.

(4) Comitetul director al AFM avizeaza lista proiectelor selectate pentru finantare si le propune spre aprobare Comitetului de avizare.

(5) Comitetul de avizare aproba proiectele selectate pentru finantare.

(6) AFM publica pe pagina de internet lista solicitantilor aprobati.

(7) Pentru solicitantul unitate de cult, aplicatia va genera contractul de finantare, in vederea semnarii de catre aceasta.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE