IMPOZITUL FORFETAR. Ce tip de firme îl vor plăti și cum se va calcula

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

De la 1 ianuarie 2014, firmele care sunt active în domenii în care evaziunea este mare, cum sunt pensiunile, hotelurile, service-urile auto sau restaurantele, vor plăti impozit forfetar, potrivit unui proiect de lege publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Firmele care, conform documentului, se califică pentru plata impozitului forfetar vor achita un impozit minim, indiferent de nivelul  veniturilor obţinute sau dacă  declară pierderi la finalului fiscal pentru care datorează impozitul forfetar. Acesta înlocuiește cota unică de 16% pe profit sau impozitul de 3% pe venit.

Consultă Proiectul de lege privind aplicarea impozitului forfetar pe care IMM-urile îl vor plăti de la 1 ianuarie 2014.

Potrivit documentului, sunt obligate să plătească impozit forfetar persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului forfetar, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, dacă  la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)      au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală, una din următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 4520–„Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;

b)      au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate ;

c)      au ponderea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor corespunzătoare codurilor CAEN menţionate la lit.a), precum şi din desfăşurarea activităţilor menţionate la art.11219alin.(3), în total venituri, de peste 70%;

d)     au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

e)      nu se află în dizolvare, potrivit legii.

Cum se va calcula impozitul forfetar

Impozitul forfetar se va calcula diferit, în funcție de mai multe variabile, printre care suprafața pe care firma își desfășoară activitatea, numărul de camere – în cazul hotelurilor și a pensiunilor, rangul localității în care este amplasată firma, dacă e în zona centrală a unei localități sau la periferie. De exemplu, administratorul unei pensiuni va plăti un impozit forfetar echivalent cu 10 euro/an/cameră.

Unităţile de servicii din segmentul auto vor plăti un impozit forfetar care se va calcula în principal în funcţie de suprafaţa de desfăşurare a activităţii, care se va înmulţi cu 12 și cu un coeficient de activitate, mai mic pentru vulcanizări şi spălătorii şi în creştere pentru service-uri, în raport de ce operaţiuni acoperă. Guvernul a propus un coeficient de 6 pentru vulcanizări auto, 7,5 pentru spălătorii auto, 8 pentru vopsitorii, 9 pentru tinichigerie auto şi 10 pentru mecanică auto sau ITP.

Un service auto cu o suprafaţă de 200 de metri pătraţi va plăti un impozit forfetar de 24.000 de lei, echivalentul aaproximativ 5.417 euro, sumă calculată la cursul mediu pe luna august, afișat de BNR. Un service auto complet echipat, cu o suprafaţă de 1.000 de mp va plăti un impozit forfetar de 120.000 de lei (circa 30.000 euro), în vreme ce un service auto care acoperă şi operaţiunile de mecanică şi ITP, cu o suprafaţă de 500 de mp va datora un impozit forfetar de 60.000 de lei (circa 14.000 de euro).

La restaurante, puncte fast-food sau firme de catering, impozitul forfetar va fi calculate pornind de la o bază de 1.400 de lei. Potrivit formulei de calcul propuse de cei de la Finanțe, pentru a calcula suma totală datorată de acest tip de firme se va ţine cont apoi de variabile ca: rangul localităţii, dar şi al zonei din municipii şi marii poli regionali (Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi Ploieşti Timişoara) în care acestea funcționează, precum și suprafaţa utilă a locaţiei, coeficientul de sezonalitate, care este clasificat în mod asemănător cu cel al rangului localităţii, și coeficientul de ajustare pentru spaţiul tehnic. Astfel, un restaurant cu o suprafaţă de 300 de mp din Zona A a Bucureştiului va plăti un impozit fofetar de 22.680 de lei (5.200 de euro). Un restaurant cu o suprafaţă de 100 mp dintr-un sat  va plăti 1.785 lei (circa 400 de euro).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE