Idei de afaceri la țară: GAL „Valea Siretului de Sus”, investiţii cu fonduri europene nerambursabile şi păstrarea tradiţiilor

Facebook
Twitter

Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Siretului de Sus” a fost recunoscut de Autoritatea de Management (AM PNDR) în urma sesiunii de selecţie din 03.06.2011.

GAL-ul este format din comunele Vorona, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Corni, Curteşti, Băluşeni, Coşula, care aparţin de judeţul Botoşani, şi oraşul Liteni, din judeţul Suceava. Asociaţia reprezintă un parteneriat public-privat şi numără 32 de membri, reprezentanţi din 23 de firme private, asociaţii, întreprinderi unice şi nouă primării şi consilii locale. Populaţia stabilă din cele nouă unităţi administrativ-teritoriale care fac parte din Grupul de Acţiune Locală „Valea Siretului de Sus” (opt comune şi un oraş) numără 52 868 de locuitori, iar suprafaţa totală a celor nouă unităţi administrativ-teritoriale este de 623 km², potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.

Obiectivul grupului este de a le oferi localităţilor componente posibilitatea de a participa la programele de dezvoltare rurală durabilă, în vederea dezvoltării şi creşterii competitivităţii în sectorul agricol şi non-agricol în Regiunea de Nord-Est a României. Scopul asociaţiei este de a promova drepturile şi de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă în zonele rurale, prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală şi spirituală, împreună cu membrii comunităţilor rurale şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a infrastructurii. În acest sens, GAL „Valea Siretului de Sus” s-a preocupat de atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor, dar şi de iniţiative de cooperare şi dezvoltare de parteneriate care să promoveze potenţialul zonei. Se doreşte, în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor, prin relansarea şi promovarea acestora la nivel regional, naţional şi internaţional, şi oferirea unei perspective mai bune locuitorilor acestei zone.

Întrucât teritoriul GAL reprezintă un organism viu, în continuă schimbare, strategia de dezvoltare locală a fost adaptată de-a lungul timpului la nevoile din teritoriu. Astfel, atenția a fost îndreptată către sectorul agricol, unde populația tânără a prezentat un interes sporit față de oportunitățile de finanțare prin PNDR. Prin urmare, în septembrie 2014, la nivelul GAL-ului, se aflau în implementare 20 de proiecte finanţate prin Măsura 112 -„Instalarea tinerilor fermieri”, cu o valoare totală de 744.000 euro.

De asemenea, sunt finanţate și 58 de proiecte, prin Măsura 141 –„Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă”. Este vorba despre 58 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 261.000 euro.

Dintre cele 90 de proiecte cu fonduri europene în derulare, la nivelul lunii septembrie a anului trecut, 11 proiecte au o valoare aproximativă per proiect de 100.000 de euro. Şase dintre acestea sunt finanţate prin Măsura 312-„Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” (valoare totală de 666.215 euro) şi cinci finanţate prin Măsura 313 -„Încurajarea activităţilor turistice”.

Valoarea totală eligibilă a celor 90 de proiecte depuse la OJFIR/CRFIR este de 2.297.639 euro. Începând din 2012, respectiv primul an de implementare a proiectului „Plan de Dezvoltare Locală”, au fost desfăşurate activităţi de promovare, informare şi instruire a angajaţilor GAL şi a liderilor locali.

În ceea ce priveşte activităţile de promovare, merită amintite conferinţele organizate pentru agricultori, cu tematici diferite, privind creşterea animalelor şi cultivarea plantelor. În cadrul acestor conferinţe au fost invitaţi specialişti în domeniul respectiv, care au împărtăşit din experienţa şi cunoştinţele lor publicului invitat. Au fost tipărite şi distribuite materiale de informare cu tematicile prezentate.

Din 2012 până în 2014, a fost organizat Târgul Agro-Zoo, unde au fost invitaţi fermieri care se ocupă cu creşterea animalelor, aceştia având ocazia de a-şi expune cele mai frumoase exemplare deţinute.

Activităţile de informare a publicului larg din comunele aparţinătoare GAL cu privire la proiectele finanţate prin LEADER au fost realizate cu sprijinul localităților aflate în componenţa acestuia. De asemenea, trebuie precizat faptul că, pe durata ultimilor 3 ani, angajaţii GAL-ului au fost instruiţi şi au obţinut competenţe de formare profesională, aici fiind vorba de un număr de şase angajaţi şi 12 lideri locali, primari, viceprimari şi reprezentanţi ai mediului privat. Domeniile în care aceştia au obţinut competenţe sunt accesarea de fonduri structurale şi de coeziune europene, evaluarea proiectelor, comunicare şi relaţii publice, instrumente în implementarea strategiei de dezvoltare locală, management de proiect sau monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Date de contact:

  • Director General: Lesuc Aurel
  • Sediu: localitatea Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani
  • website: http: www.valeasiretuluidesus.ro
  • e-mail: office@valeasiretuluidesus.ro; valeasiretuluidesus@gmail.com

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE