Idei de afaceri la țară: GAL „Colinele Tutovei” derulează proiecte cu fonduri europene nerambursabile pe bandă rulantă

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Colinele Tutovei” derulează proiecte cu fonduri europene nerambursabile pe bandă rulantă.

Asociaţia este compusă din 20 de unităţi administrativ-teritoriale, una (comuna Valea Ursului) în partea de sud-est a judeţului Neamţ, şi 19 (comunele: Dămieneşti, Roşiori, Lipova, Săuceşti, Negri, Prăjeşti, Traian, Secuieni, Odobeşti, Plopana, Ungureni, Filipeni, Izvoru Berheciului, Coloneşti, Parincea, Onceşti, Horgeşti, Vultureni, Stănişeşti) situate în partea nord-central-estică a judeţului Bacău, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR). Cele 20 de unităţi administrative-teritoriale fac parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona colinară denumită Colinele Tutovei.

Prin Planul de Dezvoltare Locală se urmăreşte dezvoltarea durabilă şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, în baza datelor statistice disponibile, dar şi a strategiilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Întocmirea planului a fost subiect atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG-uri, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii: obiectivitatea, continuitatea demersului, coerenţa şi transparenţa.

GAL „Colinele Tutovei” gestionează un fond de 2,5 milioane euro, destinat finanţării şi implementării proiectelor propuse de entităţile publice şi private, ONG-uri, precum şi de persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul acestuia. În urma activităţii desfăşurate de aparatul tehnic al GAL-ului, au fost evaluate şi depuse la OJFIR/CRFIR 65 de proiecte, cu un buget total de 2 538 522 euro, din care s-au contractat 60, în valoare de 2 292 045 euro, alte 4 proiecte urmând să fie semnate.

La nivelul GAL „Colinele Tutovei”, se aflau în curs de implementare 26 de proiecte, la nivelul lunii septembrie 2014, finanțate prin Măsura 112 -„Instalarea tinerilor fermieri”, care au o valoare totală nerambursabilă de 856.000 de euro.

GAL „Colinele Tutovei” a obținut rezultate impresionante și pe Măsura 322, submăsurile a), b), c) – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, respectiv 21 de proiecte. Sectorul privat este, de asemenea, prezent în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cei opt beneficiari ai Măsurii 312 -„Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” aflându-se într-un stadiu avansat al derulării proiectelor.

Proiectele au o valoare totală nerambursabilă de 305.328 euro.

De asemenea, la nivelul GAL „Colinele Tutovei”, au fost finanţate alte 10 proiecte: cinci pe Măsura 121 – „Modernizare exploataţii agricole”, trei pe Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, unul pe Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi un altul pe Măsura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”.

Totodată, în vederea informării partenerilor și beneficiarilor asupra Programului Naţional de Dezvoltare Rurală s-au organizat, la nivelul localităţilor din mediul rural, întâlniri cu potenţialii beneficiari şi beneficiarii de proiecte, pentru a-i informa cu privire la modul de accesare al programului, în concordanţă cu activităţile acestora şi priorităţile existente la nivel local.

Interesul asupra temelor dezbătute s-a concentrat asupra următoarelor aspecte: prezentarea unor condiţii tehnice pe care beneficiarii trebuie să le respecte pentru implementarea în bune condiţii a

proiectelor aflate în derulare, în vederea maximizării rezultatelor obţinute la finalizarea investiţiilor şi informarea potenţialilor beneficiari cu privire la posibilitatea de accesare a măsurilor PNDR, prin GAL.

Pentru beneficiarii de proiecte au fost împărţite şi completate chestionare privind identificarea exemplelor de bune practici la nivelul proiectelor depuse de către aceştia pe teritoriul GAL „Colinele Tutovei”. Un sistem modern de instruire este o necesitate vitală pentru orice organizaţie, în scopul dezvoltării şi menţinerii standardelor înalt profesionale ale conduitei şi performanței cadrelor ei.

Astfel, GAL „Colinele Tutovei” a organizat mai multe cursuri de instruire, pe teme ca „Deprinderi antreprenoriale”, „Implementare Control Intern Managerial OMFP 946”, „Expert Achiziţii Publice”.

Date de contact:

  • Manager GAL: Carmen – Diana Puiu
  • Sediu: sat Săuceşti, comuna Săuceşti,
  • judeţul Bacău
  • website: www.galcolineletutovei.ro
  • e-mail: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE