Idei de afaceri la țară, finanțate prin PNDR 2014-2020: 100.000 de euro, fonduri europene nerambursabile pentru grădinițe și after-school

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Măsura 7 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, comunele, asociațiile de comune și ONG-urile pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru înființarea și dotarea grădinițelor și a unităților de tip after-school.

În cadrul submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural. Scopul sprijinului acordat prin măsură este pentru creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii, care au caracter informativ. Ghidul Solicitantului va fi publicat după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2014-2020.

Sprijinul va fi acordat pentru investiții în active corporale și, respectiv, investiții în active necorporale.

a) Investiții în active corporale:

Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:

 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Infrastructură educațională:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor și a creșelor;
 • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

Infrastructură socială

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school).

b) Investiții în active necorporale:

 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Astfel, în cadrul submăsurii 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, beneficiarii sunt:

 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri, definite conform OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school).

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială, fondurile europene nerambursabile pot fi accesate prin PNDR 2014-2020 pentru:

 1. înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor și a creșelor, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 2. extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 3. înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși:

 1. 1.000.000 de euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
 2. 2.500.000 de euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 de euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 3. 500.000 de euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
 4. 4.000.000 de euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” va fi de maximum 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 de euro.

Alocarea financiară a submăsurii 7.2. „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” este de 85% din alocarea totală a măsurii, cu alocări distincte și sesiuni specifice pe tipuri de infrastructură.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE