Iata ce masuri va lua Guvernul pentru a opri risipa alimentara

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In contextul in care Romania se afla pe locul 9 in Europa la risipa alimentara, Guvernul a elaborat un proiect de lege prin care sa incurajeze o utilizare mai eficienta a resurselor alimentare si o diminuare a risipei. In cele ce urmeaza va redam cele mai importante paragrafe ale documentului. 

Măsurile de prevenire pentru diminuarea risipei alimentare se adresează operatorilor economici, din cadrul fiecărei verigi a lanțului agroalimentar prevazut la art. 2 alin (2) din lege. Operatorii economici pot sa intreprinda urmatoarele masuri:

1. Producția primară:

a) măsuri de planificare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;

b) măsuri de minimizare a pierderilor înainte de recoltare, precum și măsuri de valorificare după recoltare, prin donare, comercializare, transformare în compost, biogaz;

c) măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice;

d) măsuri de cercetare, inovare, tehnologizare/retohnologizare – crearea de soiuri și hibrizi rezistenți la secetă, boli și dăunatori, realizarea unor sisteme performante de mașini și utilaje agricole destinate recoltării, sortării, depozitării și ambalării, care au drept scop diminuarea pierderilor de producție;

e) adaptarea producției la condițiile de piață -cerere-ofertă, asigurarea trasabilității -plan de cultură în funcție de piața de desfacere;

f) măsuri de educare și informare referitoare la prevenirea risipei de produse agroalimentare, cuantificarea risipei de alimente;

g) măsuri de redistribuire/ utilizare a surplusului.

2. Prelucrare/Procesare:

a) măsuri de planificare, reutilizare a produselor secundare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;

b) măsuri de cercetare –dezvoltare – inovare;

c) măsuri de tehnologizare/retehnologizare, automatizare/digitalizare a procesului de producție/prelucrare/procesare în vederea minimizării pierderilor;

d) metode inovative de tratare a alimentelor;

e) adaptarea producției la condițiile de piață, cerere-ofertă;

f) asigurarea trasabilității; 3 g) măsuri privind donarea alimentelor către operatorii receptori și consumatorii finali;

h) stabilirea planului de diminuare a risipei de alimente;

i) realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajații privind obiectivul de reducere a risipei de alimente.

3. Depozitare, distribuție, comercializare:

a) realizarea și monitorizarea unui sistem FIFO “primul intrat – primul ieșit” pentru stocurile de marfă;

b) informarea/educarea consumatorilor cu privire la condițiile optime de utilizare și depozitare a alimentelor;

c) colaborarea cu consumatorii și înțelegerea nevoilor acestora;

d) realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajații privind obiectivul de reducere a risipei de alimente.

4. Sectorul de industrie hotelieră și a serviciilor de alimentație publică:

a) măsuri de planificare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;

b) realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajații privind obiectivul de reducere a risipei de alimente;

c) realizarea unui sistem de monitorizare FIFO “primul intrat – primul ieșit” a stocurilor de marfă/materii prime;

d) măsuri de colectare separată a deșeurilor alimentare, pe categorii, în vederea reciclării/valorificării/eliminării conform ierarhiei deșeurilor și a legislației specifice în vigoare.

Art. 4 Până la data de 31 martie a anului în curs, operatorii economici pot să posteze pe site-ul propriu, planul anual de diminuare a risipei alimentare prevăzut la art. 11 lit.) a din prezenta anexă. Art.5 Operatorii economici pot lua măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor agroalimentare supuse vânzării accelerate, conform legislației în vigoare

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE