Guvernul României a adoptat Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Facebook
Twitter

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 29 decembrie 2014, Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Actul normativ asigură o reglementare unitară a organizării și funcționării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările și completările aduse până în prezent la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 fiind incluse în document.

Astfel, se asigură punerea în aplicare a OUG nr. 56/2014 care prevede trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură de la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind inclusă ca instituție subordonată MADR.

Totodată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice activitatea aferentă domeniului piscicultură, îndeplinind funcţia de autoritate publică centrală în acest domeniu, mai puțin activitățile prin care se realizează strategiile în domeniul pisciculturii.

De asemenea, actul normativ reglementează organizarea și funcționarea Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți preluată în cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014.

Un alt aspect reglementat de Hotărârea adoptată de Guvern se referă la modalitatea de decontare a cheltuielilor curente, inclusiv a cheltuielilor de personal aferente activităţilor de gestionare a fondurilor comunitare.

De asemenea, actul normativ reglementează atribuția Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind efectuarea de controale tehnice la Agenția Domeniilor Statului, prin structura de specialitate din cadrul MADR. Măsurile dispuse ca urmare a efectuării controalelor sunt prezentate și supuse aprobării prim-ministrului, urmând să fie aduse la îndeplinire de către Agenția Domeniilor Statului, în condițiile legii.

Totodată, Hotărârea asigură și punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 139/2014 care prevede înființarea Agenţiei Naţionale de Zootehnie, Agenției  Zonei Montane, Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a Direcției monitorizare inspecții, verificare și control, în cadrul aparatului central al MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE