Guvernul României a adoptat Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale de Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 29 decembrie 2014, Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale de Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, care va funcționa în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Agenţia va prelua activitatea şi personalul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr.G.K. Constantinescu” care se reorganizează, a personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Actul normativ adoptat astăzi prevede că Agenţia Naţională de Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

De asemenea, reglementează prestarea de către Agenție a unor servicii contra cost, cum ar fi: analize, teste şi expertize în laboratorul de referinţă pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui şi a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri; expertiza materialului seminal, certificarea prin buletine oficiale de analiză şi expertiză a calităţii materialului seminal; acordarea de acces contra cost asociaţiilor/organizaţiilor autorizate şi altor entităţi la baza naţională de date SICASA; închirierea unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, conform legislaţiei în vigoare etc.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE