Guvernul promite că va contracta în 2014 toți banii de la UE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Autorităţile de Management ale programelor operaţionale vor finaliza, în acest an, contractarea fondurilor structurale şi de coeziune alocate României pentru actuala perioadă de programare, dar şi pentru folosirea economiilor apărute în timpul implementării proiectelor, se arată într-un comunicat remis de Ministerul Fondurilor Europene.

„Contractarea fondurilor nu este limitată de niciun regulament UE. Singura regulă impusă de Comisia Europeană este ca implementarea proiectelor să se finalizeze până la 31 decembrie 2015 pentru ca fondurile utilizate să fie solicitate de statele membre pentru a le fi rambursate. În consecinţă, faptul că nivelul de contractare a fondurilor UE era de 93% la data de 31 decembrie 2013, nu duce la pierderea niciunui euro din fondurile structurale şi de coeziune alocate României”, se arată în documentul citat.

Ca urmare a adoptării regulii “N+3” pentru alocările aferente anilor 2011 şi 2012, în 2013 România a evitat riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale şi de coeziune alocate de UE. Aplicarea regulii “N+3” pentru anii 2011 şi 2012 înseamnă că România va putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 2011 până la data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate pentru anul 2012 până la data de 31 decembrie 2015.

Termenul final pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala perioadă de programare a rămas neschimbat: suma alocată României pentru actuala perioadă de programare trebuie cheltuită până la data de 31 decembrie 2015.

Rata de absorbţie curentă a ajuns la 33,47% la sfârşitul anului 2013, nivel de patru ori mai mare decât cel înregistrat la începutul lunii mai 2012.

„Creşterea ratei de absorbţie s-a datorat în primul rând reluării plăţilor de către Comisia Europeană către România în cadrul a patru programe operaţionale blocate din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada 2009-2011. Mai precis, în februarie 2013 Comisia a reluat plăţile către România pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în aprilie 2013 a fost deblocat Programul Operaţional Regional, în iunie 2013 Comisia Europeană a reluat plăţile către România pentru Programul Operaţional Sectorial Transport, iar în octombrie 2013 a fost ridicată pre-suspendarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. În paralel, în 2013 au fost implementate numeroase măsuri în scopul accelerării absorbţiei fondurilor europene”, se mai arată în comunicatul remis de Ministerul Fondurilor Europene.

Trebuie precizat că Executivul a luat mai multe măsuri în vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor europene. În acest scopt, au fost alocate fonduri de aproximativ nouă miliarde de lei din Trezoreria Statului pentru a plăti beneficiarii, pentru a susţine continuarea proiectelor dezvoltate din fonduri europene, locurile de muncă create în cadrul acestora şi economia României. Totodată, a fost implementat mecanismul decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii proiectelor, indiferent de programul în cadrul căruia sunt implementate. Acest mecanism permite decontarea directă a facturilor emise de furnizori, din fondurile alocate de la Trezoreria Statului, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu sunt obligaţi să suporte, într-o primă fază, din fonduri proprii plata facturilor.

Totodată, beneficiarii de fonduri UE au fost scutiţi de la plata penalităţilor, dobânzilor penalizatoare şi accesoriilor percepute de stat pentru obligaţiile fiscale neplătite la timp dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene nu le-au achitat sumele pe care aveau dreptul să le încaseze după expirarea termenelor prevăzute în contractele de finanţare.

O altă măsură care a contribuit la creșterea ratei de absorbție a fost eliminarea constrângerilor artificiale impuse pentru achiziţiile efectuate de beneficiarii din mediul privat în cadrul proiectelor implementate din fonduri europene. În trecut, beneficiarii din mediul privat erau obligaţi să deruleze proceduri similare cu cele impuse instituţiilor de stat. În prezent, aceştia trebuie să respecte o procedură simplificată: pentru achiziţia de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, beneficiarii din mediul privat trebuie să publice un anunţ într-o secţiune a site-ului Ministerului Fondurilor Europene. Beneficiarii aleg oferta pe care o consideră cea mai competitivă şi îşi argumentează alegerea prin întocmirea unei note justificative.

De asemenea, a fost realizat şi publicat Ghidul privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene care trebuie urmate de Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. Ghidul este un instrument de lucru pentru toţi cei implicaţi în sistemul de implementare a fondurilor europene şi va preîntâmpina aplicarea de noi corecţii financiare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE