septembrie 30, 2022

Guvernul garantează creditele pentru marii latifundiari

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Executivul a aprobat, în cadrul ședinței de săptămâna trecută, o hotărâre prin care Ministerul Agriculturii (MADR) va garanta în cuantum de până la 50% creditele acordate arendaşilor care vor să cumpere terenul agricol pe care îl exploatează.

Astfel, din prevederile bugetare ale MADR, capitolul “Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, titlul “împrumuturi”, se vor aloca sumele necesare fondurilor de garantare pentru garantarea până la maximum 50% din valoarea creditului acordat de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri agricole în vederea creşterii suprafeţei exploatate în următoarele condiţii:

  1. cumpărarea de la proprietar a terenului aflat în arendă de către arendaşul persoană fizică sau juridică
  2. cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care au în exploatare teren agricol, conform declaraţiilor APIA în vederea extinderii suprafeţei agricole exploatate în scopul înfiinţării/rentabilizării fermelor de familie.

În textul iniţial al Ordonanţei, la punctul 1) era prevăzută o limită în ceea ce priveşte suprafaţa pe care o poate dobândi cumpărătorul, respectiv el ar fi putut beneficia de credite garantate de MADR până la atingerea unui plafon de maxim 1.000 de hectare în proprietate/exploataţie. Această limită a fost eliminată, astfel că orice întreprinzător cu afaceri în agricultură poate beneficia de credite garantate, chiar dacă măsura era menită să îi sprijine pe micii agricultori, care dezvoltă ferme de familie.

Beneficiarii acestui tip de credit garantat de MADR vor trebui să vină cu o cofinanţare de 10%, în condiţiile în care volumul creditului va reprezenta maxim 90% din valoarea suprafeţelor achiziţionate. Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente va fi asigurată de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în proprietate.

Totodată, MADR va garanta până la maxim 80% din creditele acordate de bănci fermierilor pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole, cu excepţia creditelor acordate pentru finanţarea investiţiilor realizate prin măsura 121 din PNDR.

Tot de garanţie de până la 80% vor beneficia şi fermierii care vor lua credite prin intermediul Fondului pentru creditarea fermelor de familie.

Garanţiile se acordă în condiţiile prevăzute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv, acoperă după caz,  până la maxim  80 % din valoarea finanţării acordate de instituţiile finanţatoare şi sunt legate de o tranzacţie financiară specifică, de o sumă maximă de 2.500.000 euro şi o durată limitată.

În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:

  1. atunci când valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporţional, astfel încât, în orice moment garanţia să nu acopere, după caz,  mai mult de 80 % din valoarea finanţării.
  2. pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile finanţatoare şi de către fondurile de garantare.

Beneficiarii, cu excepţia persoanelor fizice, plătesc anual un comision de garantare stabilit în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02.

Beneficiarii persoane fizice plătesc anual un comision de garantare stabilit prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În situaţia în care comisionul de garantare este sub limita Comunicării Comisiei nr. 2008/C155/02, diferenţa se asigură prin implementarea unei scheme de minimis conform Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE