septembrie 19, 2021

Guvernul a tăiat adânc afacerile tăietorilor ilegali de pădure

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Executivul vrea să pună punct jafului din pădurile patriei. Printr-o Hotărâre de Guvern, numărul entităților avizate prin lege să elibereze documente de însoțire a masei lemnoase tăiate din pădurile României a fost redus de 20 de ori, la aproximativ 440 de structuri silvice, față de cei aproximativ 9.000 de operatori, care puteau emite aceste documente până acum.

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, dar şi regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern, arată un comunicat remis de Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. Actul normativ include şi o serie de măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. Prevederile documentului interzic comercializarea lemnului recoltat ilegal şi astfel se vor reduce tăierile ilegale din păduri.

Punerea pe piaţă a lemnului se face de către administratorul pădurii. Înainte de comercializare, lemnul este măsurat în rampă, iar documentele de însoţire a mărfii sunt eliberate de către administrator. Astfel, lemnul este transportat măsurat de la locul de recoltare. Emiterea avizului de însoţire se face numai de către personalul silvic, nu şi de către operatorii care exploatează masa lemnoasă. Responsabilitatea punerii pe piaţă a lemnului revine administratorului de pădure şi nu firmelor care exploatează pădurea, precizează comunicatul.

Noua Hotărâre de Guvern simplifică şi emiterea documentelor cu regim special, schimbându-se totodată formularele documentelor respective. Se vor utiliza formulare cu regim special diferite pentru lemnul care se valorifică de la locul de recoltare.

Totodată, pentru a reduce riscul introducerii pe piaţa internă a lemnului recoltat în mod ilegal şi a produselor din lemn derivate din acesta, actul normativ prevede obligativitatea ca operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, să implementeze şi să utilizeze un sistem ‘due diligence’, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi obligaţia furnizorilor de a încheia contracte cu beneficiarii şi de a păstra informaţii despre aceştia pe durata de cel puţin 5 ani.

De asemenea, prin actul normativ adoptat se stabilesc fapte care constituie contravenţii silvice şi sancţiuni graduale, care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentului european.

Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din păduri se utilizează un Sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL). Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu lemn şi materiale lemnoase, după caz. Neutilizarea sau neaplicarea conforma a SUMAL se sancţionează gradual, în funcţie de abatere, ducând până la suspendarea acordului pentru distribuţia şi utilizarea documentelor cu regim special.

Prin HG au fost stabilite, de asemenea, modelele Registrului de evidenţă a intrărilor – ieşirilor de materiale lemnoase şi a Registrul de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE