Guvern: se modifica modul de acordare a fondurilor europene. Care sunt schimbarile aduse

Facebook
Twitter

In Sedinta de Guvern din 31 octombrie 2018 a fost aprobata hotararea privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.

In vederea finalizarii proiectelor din PNDR 2007 – 2013 si facilitarii implementarii si derularii in bune conditii a PNDR 2014 – 2020 se impune modificarea si completarea urmatoarelor acte normative:

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, astfel:

– completarea categoriilor de beneficiari care pot solicita/obtine scrisori de garantie (SG) de la Fondurile de garantare (publici si asimilati) cu unitatile si institutiile de invatamant de stat din sistemul national de invatamant preuniversitar;

– actualizari si corelari financiar-contabile specifice fondurilor de garantare;

– posibilitatea platii esalonate a comisionului pentru Scrisoarea de Garantare pentru avansul AFIR, in baza acordului de garantare incheiat cu fondurile de garantare;

– emiterea biletului la ordin in numele beneficiarului de proiect, avalizat de reprezentantul legal al acestuia.

Articolul 11 si Anexa nr.1 din Hotararea Guvernului nr.640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, astfel:

– imbunatatirea modului de calcul privind recuperarea sumelor nejustificate din avans, prin aplicarea metodei similare din OUG nr. 66/2011, respectiv doar perceperea dobanzii BNR de la momentul notificarii beneficiarului cu privire la constatarea nejustificarii avansului pana la recuperare;

– actualizarea si armonizarea fluxului financiar si a conturilor contabile prevazute in Hotararea Guvernului nr.640/2016, cu noile reglementari aprobate prin OUG nr. 10/2018.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE