Ghidul solicitantului de fonduri europene pentru echipamente de irigatii prin PNDR 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat in dezbatere publica Ghidul solicitantului pentru submasura 4.3 – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”.

Primirea recomandarilor si propunerilor de imbunatatire a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.3 se va face pana pe 16 mai 2020. Ulterior, va fi publicata varianta finala a documentului in baza caruia pot fi accesate fonduri europene nerambursabile pentru investitii in sisteme de irigatii.

Conform variantei aflata in dezbatere publica a Ghidului solicitantului, beneficiarii submasurii 4.3 sunt Organizatiile Udatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare.

Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii pot depune cereri de finantare pentru a obtine fonduri europene nerambursabile pentru infrastructura secundara de irigatii numai in masura in care sunt detinatori de infrastructura secundara de irigatii preluata prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente, infrastructura definita conform Legii 138/2004 a imbunatatirilor funciare cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de eligibilitate pentru a obtine fonduri europene pentru echipamente de irigatii prin PNDR 2020:

  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura 4.3
  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
  • Investitia va fi precedatade o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in capitolul 8.1 din PNDR 2020.
  • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani, de la ultima transa de plata.
  • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul.
  • Investitia prevede contorizarea apei.
  • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania.
  • Solicitantul trebuie sa faca dovada detinerii dreptului de folosinta asupra terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in cazul in care terenul se afla in proprietatea statului, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei.
  • Sistemul prevazut in proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala.

In cazul unui proiect realizat cu fonduri europene nerambursabile, pot fi cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile. Prin submasura 4.3 sunt eligibile si cheltuieli legate de lucrari pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.

Achizitia echipamentelor de irigat pentru OUAI-uri/FOUAI-uri este cheltuiala eligibila prin submasura 4.3 – componenta infrastructura de irigatii din PNDR 2020, aceste echipamente fiind parte componenta din infrastructura secundara de irigatii in conformitate cu Legea nr.138/2004 a imbunatatirilor funciare.

Fondurile europene nerambursabile pentru infrastructura secundara de irigatii disponibile prin submasura 4.3 pentru componenta infrastructura de irigatii sunt 100% nerambursabile și nu pot depași valoarea de 1 milion de euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de pompare de punere sub presiune (SPP). Achizitia de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/ FOUAI-uri este limitata la un procent de maximum 30% din valoarea totala eligibila a proiectului, din care s-a scazut valoarea aferenta a echipamentelor de irigat.

Facem precizarea ca informatiile prezentate sunt incluse in varianta lansata in dezbatere publica a Ghidului solicitantului. Cand AFIR va publica varianta finala, vom reveni cu informatii. Orice persoana poate transmite observatii si recomandari cu privire la conditiile din acest Ghid la adresa consultare@afir.info, pana pe 16 mai 2020.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE