Ghid de bune practici pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură: fermă vegetală dotată prin PNDR

Facebook
Twitter

Prin proiectul „Modernizare fermă vegetală”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 121-„Modernizarea exploataţiilor agricole”, SC GEO&COSTI AGROSTAR SRL din comuna Găneasa, județul Ilfov, a dezvoltat în perioada iulie 2008-decembrie 2009, o fermă vegetală.

Bugetul total al proiectului a fost de 617.009 euro, din care finanţarea nerambursabilă s-a ridicat la 286.235 euro.

Proiectul, care dovedeşte că multe bariere pot fi depăşite graţie voinţei şi implicării, este localizat în comuna Găneasa, județul Ilfov, o localitate cu o comunitate majoritară de romi, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. GEO&COSTI AGROSTAR este o societate comercială agricolă, înființată în anul 1998 de Preda Denisa și administrată de Preda Gheorghe. Domeniul de activitate -Activități auxiliare pentru produse vegetale, pentru care s-a obţinut finanţarea, este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”, cod CAEN 0111.

La momentul obținerii finanțării, suprafața de teren arabil utilizată de către societate era de 652,11 ha. Această suprafață era arendată de la proprietarii de pe raza comunei Găneasa, pe o perioadă de 5 ani. Pentru modernizarea și îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole, societatea și-a propus achiziționarea de utilaje agricole noi și eficiente, pentru a asigura condițiile de productivitate optimă, costuri mai mici de producție, creșterea calității muncii și a performaței generale.

Primii paşi pe acest drum greu, dar plin de satisfacţii, au fost reprezentaţi de cererea de finanțare, memoriul justificativ și documentele administrative cerute prin Ghidul Solicitantului, toate aceste documente fiind depuse la Oficiul Judeţean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP), în noiembrie 2008. După verificarea conformității, experții OJPDRP au verificat eligibilitatea proiectului, pe baza documentelor primite de la solicitant și a unei vizite la fața locului. Procesul de evaluare s-a finalizat în ianuarie 2009, după care, în 11 iunie 2009, s-a semnat contractul de finanțare.

Societatea a utilizat servicii specializate de consultanță, pentru completarea formularului cererii de finanțare și a documentației tehnico-economice, precum și pentru managementul proiectului. Acest lucru a crescut experiența tehnică a societății și a facilitat derularea proceselor de depunere și implementare a proiectului.

Firesc, după aceşti paşi au venit şi primele rezultate palpabile. Prin implementarea proiectului, societatea și-a propus utilizarea eficientă a factorilor de producție. Implementarea tehnologiilor moderne a condus la creșterea competitivității fermei și alinierea la standardele UE.

În urma implementării proiectului s-au achiziționat următoarele utilaje agricole: o combină cu adaptor pentru recoltat floarea-soarelui, un adaptor pentru recoltarea rapiței, un tractor de 250 CP, un plug cu şase brazde, alte două tractoare, de 105 CP, o semănătoare, prășitoare cu fertilizator pe opt rânduri, mașină de fertilizat, remorcă basculantă, moară cu ciocănele. Prin achiziția fertilizatorului, bunele practici ale societății au respectat cerințele europene privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

După implementarea proiectului, lucrările agricole s-au executat la performanța scontată și în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile, conducând la pierderi mai mici ale producției. De asemenea, prin utilajele achiziționate, societatea s-a adaptat la standardele de mediu, veterinare, sanitare și fitosanitare ale UE (conform Regulamentului UE 14/2000/93/465/CE, Directiva CE 30/2003 și Directiva CE 676/91).

La începutul implementării proiectului, resursele umane ale societății erau reprezentate de 11 angajați, dintre care două persoane ocupau funcții administrative. La sfârșitul implementării proiectului, numărul angajaților a ajuns la 12. Prin formarea profesională a romilor din zonă, proiectul a contribuit la integrarea lor pe piața forței de muncă.

Piaţa de rentabilitate maximă s-a atins prin canale de distribuție directe, iar livrarea produselor către clienți se realizează, fără intermediari, rezultând un preț de vânzare mai ridicat. Astfel, în urma implementării proiectului, cifra de afaceri a firmei este în continuă creștere.

Conform previziunilor economice, valoarea producției a crescut de la 2.103.997 lei în primul an de exploatare, la 2.108.250 lei, în cel de-al cincilea. În prezent, ca urmare a implementării proiectului, societatea are în gestiune o suprafaţă totală de 1.500 ha, de circa 2,5 ori mai mare față de momentul depunerii cererii de finanțare.

A existat şi o specificitate locală în privinţa forței de muncă din localitatea Găneasa. Aceasta este în principal necalificată, existând și foarte mulți șomeri. În urma implementării proiectului au fost create locuri de muncă pentru grupurile defavorizate din zonă.

De asemenea, au fost create locuri de muncă pentru femei (secretariat și contabilitate) și pentru tineri, pentru utilizarea noilor utilaje achiziționate prin proiect.

Proiectul este un exemplu de bune practici în agricultură prin achiziția de utilaje agricole specifice care corespund standardelor europene privind protecția mediului, poluarea apelor și a solului cu nitrați (fertilizatori). De asemenea, prin achiziția morii cu ciocănele, fermierul și-a crescut veniturile din vânzările de produse finite. Prin specificul lui, proiectul implementat prezintă durabilitate financiară, contribuie la dezvoltarea socială a zonei și are în vedere protecția mediului.

Dezvoltarea acestui proiect a oferit şi nişte lecţii demne de reţinut. Societatea a obținut finanțare și prin Programul SAPARD. Utilizând experiența acumulată în implementarea și managementul proiectelor cu finanțare europeană, după finalizarea proiectului SAPARD, beneficiarul a aplicat pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin FEADR. Buna implementare a celor două proiecte s-a făcut având în vedere o comunicare optimă cu reprezentanții AFIR. Înainte de această experiență, societatea nu a avut cunoștințe privind accesarea fondurilor europene.

Beneficiarul consideră că încă este nevoie de instruire și formare suplimentară privind managementul fermei și marketingul produselor pentru dezvoltarea afacerii sale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE