lactate bradet

Ghid de bune practici pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură: cum arată un proiect care integrează producția, procesarea și comercializarea

Facebook
Twitter

Prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, proiectele care integrează producția, procesarea și comercializarea vor primi punctaj suplimentar, comparativ cu cele prin care se solicită fonduri europene nerambursabile doar pentru partea de producție sau de procesare.

În acest context, vă prezentăm un exemplu de bune practici, care a presupus modernizarea unei ferme în vederea dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare. Compania de lactate Agrodan, din nordul Slovaciei, a dorit să-și modernizeze tehnologia de producție a laptelui, cu scopul de a-şi spori competitivitatea.

Biroul regional al Rețelei de Dezvoltare Rurală din Slovacia a considerat acest tip de proiect un instrument util pentru punerea în aplicare a acțiunilor teritoriale care vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare scurte între producătorii de alimente și consumatorii locali. Finanțarea proiectului de modernizare a fermei de lapte a avut ca scop atât îmbunătățirea productivității, competitivității şi amprentei ei ecologice, cât şi creşterea nivelului de bunăstare a animalelor şi a condițiilor de lucru ale angajaților.

Toate aceste obiective au potențial de multiplicare, fiind asociate cu promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare, optimizarea oportunităților de a obține profit și păstrarea veniturilor în economia rurală.

Fondurile au ajutat la acoperirea parțială a costurilor de construire a grajdurilor pentru bovine, utilate cu echipamente moderne, şi la gestionarea gunoiului de grajd, conform standardelor de mediu ale UE, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR). Din fondurile europene nerambursabile pentru agricultură alocate proiectului, 30% au fost folosite pentru a achiziționa utilaje noi: trei tractoare, o cositoare automată şi o cisternă pentru stocarea vrac a laptelui, fapt care a contribuit la creşterea potențialului companiei de a produce lapte într-un mod competitiv și la modernizarea sistemelor TIC, condițiile de muncă pentru cei 40 de angajați ai fermei fiind îmbunătățite. Primul nivel al fermei este folosit pentru depozitarea laptelui şi pentru tancurile de răcire şi are amenajat un spațiu pentru o parte din angajați, dintre care mulți tehnicieni. Zona administrativă, aflată în partea superioară a clădirii, a fost realizată din fonduri proprii.

Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile a prevăzut şi construirea unui depozit pentru combustibil şi a unei camere dotate cu sistem de control climatic, pentru depozitarea cartofilor produşi în cadrul exploatației agricole proprii.

Ferma este vizitată frecvent de elevi şi studenți din unitățile de învățământ locale, care pot observa cum se poate realiza o afacere de succes prin practicarea unei agriculturi de calitate. Indirect, proiectul finanțat cu europene nerambursabile pentru agricultură îi poate determina pe tineri să se orienteze către o profesie în domeniul agricol.

Beneficiile multiple generate de procesul de modernizare a fermelor au o contribuție însemnată asupra planurilor regionale strategice de promovare a lanțului scurt de aprovizionare, care urmăreşte dezvoltarea afacerilor şi întreprinderilor locale şi reținerea în cadrul comunității a venitului obținut. Proiectele de modernizare a exploatațiilor agricole pot crea efecte pozitive de multiplicare, contribuind, astfel, la atingerea unei game largi de obiective ale politicii de dezvoltare rurală.

20 de produse de marcă în 150 de magazine

Acest proiect este un exemplu al modului în care crescătorii de animale din Hultsfred au preluat controlul asupra întregului lanț de producție și procesare a laptelui la nivel local.

Scopul acestei inițiative a fost creșterea calității produselor și a veniturilor rezultate din comercializarea acestora.

Ideea proiectului finanțat cu fonduri europene au avut-o doi fermieri care și-au dorit să valorifice laptele obținut în cadrul fermei prin fabricarea unor produse de înaltă calitate, cu un impact redus asupra mediului și care să le asigure un venit constant.

„Motivul principal a fost nu să ne îmbogățim, ci să producem preparate de care să fim mândri”, spun proprietarii fabricii.

Prin proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură, s-a avut în vedere înființarea unei fabrici de lactate care să reprezinte pentru fermieri o alternativă locală la oferta marilor producători la nivel național și internațional, să asigure un preț mai bun pentru laptele vândut și să crească valoarea preparatelor din lapte, produse în zonă.

În vederea implementării proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură, beneficiarii au transformat o veche măcelărie într-o unitate modernă de colectare a laptelui și producție de lactate. Unitatea de procesare a laptelui se întinde pe 2.500 mp și are o capacitate de colectare de 80 000 l lapte/zi, care poate fi suplimentată cu încă 10.000 l lapte/zi, în cazul în care există solicitări. Întreaga materie primă este adunată de la fermele locale.

Inițial, proprietarii au utilizat numai laptele produs în ferma proprie, însă ulterior s-au extins, colectând laptele de la alte cinci ferme, care cumulează un efectiv de 800 de vaci. Astfel, toate lactatele produse în fabrică sunt naturale, provin de pe plan local și sunt comercializate pe piețele de pe o rază de maximum 120 km, la nivelul regiunii Kalmar, în aproximativ 150 de magazine. Ele sunt ambalate și etichetate cu numele fermei producătoare.

Prin acest proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură, fermierii care furnizează laptele participă la dezvoltarea unor produse de nișă, cum este untul tradițional bătut, recunoscute pentru calitatea și abordarea sustenabilă în producție și distribuție.

Pentru proiectarea și dezvoltarea instalației de ambalare, beneficiarul a primit sprijin tehnic de la specialiști din cadrul unei universități din regiune. De asemenea, pentru elaborarea planului de afaceri, a primit consultanță specializată din partea municipiului Hultsfred.

Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură este în concordanță cu strategiile locale și regionale privind diversificarea serviciilor existente și creșterea calității vieții în mediul rural, astfel încât, în urma implementării lui, au fost create 20 de locuri de muncă, într-o regiune cu o rată a șomajului destul de ridicată. De asemenea, 20% din personalul angajat este format din foști șomeri sau persoane dezavantajate.

În plus, prin acest proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile, piața muncii din regiune s-a diversificat, asigurând premisele pentru creșterea nivelului de trai în zonă.

Pe de altă parte, prin proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură se are în vedere și dezvoltarea sustenabilă, prin crearea unei unități cu un impact minim asupra mediului și prin transportul produselor pe o distanță mică (până la 120 km), atingându-se astfel o temă orizontală a programului de dezvoltare rurală.

În ceea ce privește problemele din perioada de implementare, beneficiarul a întâmpinat dificultăți în asigurarea cofinanțării proiectului. Având în vedere că firma era nouă, pentru obținerea unui împrumut bancar, antreprenorii au fost sprijiniți de o instituție publică regională, care a acordat garanția necesară pentru primirea finanțării din partea băncii. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare, împrumutul bancar obținut a fost completat cu fonduri private.

Beneficiarul fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură a obținut rezultate remarcabile: în faza de proiect, instalația a fost planificată pentru prelucrarea laptelui unei singure ferme, urmând ca după doi ani să proceseze și laptele provenit de la a doua fermă.

În faza de operare s-a trecut deja la procesarea laptelui de la cinci ferme locale și de la alte câteva din zonă. Având în vedere că dispunea de o cantitate mai mare de materie primă, beneficiarul a mărit numărul sortimentelor, fără a face rabat de la calitate, în prezent existând 20 de produse specifice zonei, ca unt, lapte și lapte bătut, toate marcă proprie.

Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură poate fi adaptat altor zone geografice, devenind un exemplu pentru fermierii care doresc să-și crească veniturile prin marketingul produselor obținute într-un mod sustenabil, prin reducerea costurilor generate de transport și folosirea ingredientelor naturale.

Implementarea proiectului derulat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură a dovedit că, în cazul în care se pune accent pe calitate, inovare, un management riguros și un marketing optim, valorificarea produselor la nivel local, chiar și la scară mică, poate fi profitabilă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE