Ghid de accesare a fondurilor europene prin PNDR: ce conditii artificiale te pot face sa dai banii europeni inapoi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Conditiile artificiale sunt acele conditii de eligibilitate sau selectie create de beneficiari cu scopul de a se transforma din solicitanti neeligibili in eligibili, de a-si spori punctajul obtinut in cadrul criteriilor de selectie sau de a obtine avantaje financiare mai mari.

Conform noului Ghid intocmit de AFIR, crearea conditiilor artificiale pentru accesarea fondurilor europene acordate prin PNDR poate duce la revocarea/ incetarea contractului si la obligarea beneficiarului de a restitui intreaga suma primita ca finantare a proiectului, la care se pot adauga si dobanzi sau penalitati.

Un proiect este afectat de acest tip de neregula atunci cand sunt identificate suficiente probe care impreuna concura la demonstrarea faptului ca:

 • nu este un proiect de sine statator
 • este coordonat de catre o alta persoana decat cea in numele careia se semneaza contractul de finantare
 • existenta pe piata a operatorului economic beneficiar al finantarii nerambursabile este conditionata de existenta si de nevoile unui alt operator economic
 • aderarea la o cooperativa sau la o alta forma de asociere nu aduce niciun beneficiu acestuia, fiind facuta formal, cu scopul de a obtine punctaj suplimentar in cadrul criteriilor de selectie;
 • propunerea spre finantare a unor obiective sau activitati (ex: productive, mestesugaresti, culturale, sociale etc.) s-a facut doar fictiv, cu scopul de a obtine punctaj suplimentar in cadrul criteriilor de selectie.

Ghidul de prevenire a conditiilor artificiale intocmit de AFIR mentioneaza ca indicatorii de creare de conditii artificiale pentru obtinerea finantarii pot fi grupati in trei categorii: externi/fizici, indicatori de structura/juridici si indicatori de afaceri/contabili.

Va prezentam indicatorii pe baza carora functionarii AFIR pot constata ca un beneficiar si-a creat conditii artificiale pentru accesarea a fondurilor europene:

 • Mai multi solicitanti/ beneficiari, aparent independenti din punct de vedere legal, au aceeasi adresa, si/sau acelasi numar de telefon sau beneficiaza de aceleasi utilitati (acelasi amplasament, aceleasi facilitati de depozitare, bransamente comune etc.);
 • Birouri identice sau unele langa altele, cu delimitari formale;
 • Identificarea unor proiecte ce contin memorii justificative identice ca forma, continut, exprimare etc
 • Utilizarea de catre mai multi operatori economici a acelorasi dotari de productie sau terenuri cultivate, sau a unora aflate unele langa altele; complementaritatea bunurilor sau serviciilor achizitionate, a serviciilor prestate;
 • Utilizarea de catre mai multi operatori economici a acelorasi hangare sau alte spatii pentru echipamente, sau a unora aflate unele langa altele, fara sa existe delimitarile normale intre ele;
 • Mai multe firme folosesc in comun aceleasi utilitati (apa/ energie/ canalizare) si/sau doar o companie plateste facturile si/sau incheierea unor contracte fictive de racordare/furnizare a utilitatilor;

Conditii artificiale: Indicatori de structura si juridici:

 • Una dintre companiile legate a primit finantare FEADR in ultimii trei ani sau are deja un proiect in implementare (Potrivit AFIR, companiile legate sunt acele societati care sunt aparent legate prin faptul ca intre ele pot exista urmatoarele tipuri de legaturi: actionari rude sau afini, relatii comerciale exclusive sau cvasi-exclusive, sustinere financiara de catre una dintre companii catre o alta etc.)
 • De asemenea, o alta situatie de creare a conditiilor artificiale apare atunci cand persoanele fizice sau juridice interesate de obtinerea finantarii nerambursabile sunt solicitanti ale caror societati comerciale se afla in dificultate financiara, nu sunt eligibile din cauza statutului societatilor sau au deja proiecte finantate din fonduri nerambursabile in derulare sau finalizate.
 • Aceleasi persoane sunt actionare ale mai multor companii cu legaturi de afaceri (comerciale) intre ele;
 • Actionariat incrucisat al companiilor, in spatele carora se afla aceleasi persoane fizice;
 • Angajati preluati/ re-angajati de beneficiarul formal, care provin de la beneficiarul real sau sunt angajati in comun cu beneficiarul real;
 • Angajatii uneia dintre companii fac parte din conducerea sau structura actionariatului celeilalte;
 • Mai multe dintre companiile presupus a fi legate au acelasi consultant;
 • Companiile presupus legate au Studii de Fezabilitate sau Planuri de Afaceri identice sau aproape identice;
 • Companiile presupus legate isi asigura reciproc cofinantarea, achizitiile fiind asigurate prin imprumut de catre un tert (posibil beneficiarul final), se pot identifica multiple imprumuturi si restituiri de imprumuturi (intre beneficiarul formal si cel real);
 • Legaturi comerciale/ sociale intre persoanele din conducerea societatilor beneficiare de finantare nerambursabila;
 • Beneficiarul real are imputernicire pentru reprezentarea si controlul beneficiarului formal;
 • Managerul sau detinatorul uneia dintre companii este imputernicit sa aiba acces la contul bancar al companiei cu care se presupune ca aceasta este legata

Conditii artificiale: Indicatori de afaceri, contabili si economici

 • Legaturi de afaceri exclusive sau cvasi-exclusive intre firmele ce se presupune ca au fost infiintate artificial si compania (companiile) legata cu acestea, astfel incat existenta pe piata a beneficiarului finantarii nerambursabile este dependenta de existenta societatii de care este legata, respectiv de beneficiarul real.
 • Spatiul de desfasurare a activitatii si/ sau sediul social este primit (prin orice mijloace) de la beneficiarul real sau de la o terta persoana fizica sau juridica.
 • Nu exista dovezi certe, inregistrari ale fluxului de bani pentru plata facturilor;
 • Companiile desfasoara afaceri identice sau complementare (exemplu: una produce si alta comercializeaza productia, unul presteaza servicii de agrement si altul de cazare etc.);
 • Existenta urmatoarelor elemente comune in situatia in care conditiile artificiale sunt create de un grup de operatori economici: cont bancar deschis la aceeasi sucursala a aceleiasi banci; cereri de finantare foarte asemanatoare; adeverinte/ acorduri/ avize/ contracte avand data emiterii identica sau apropiata; oferte de pret emise de aceiasi operatori economici; acelasi consultant etc.
 • O singura companie a fost scindata in doua societati, dar care isi continua activitatea impreuna (exemplu: o fabrica de vinuri este scindata intr-o fabrica de imbuteliere si una de depozitare/ transport si cele doua fabrici continua sa fie conduse de aceleasi persoane intre care exista relatii de rudenie/ comerciale/ sociale);
 • O exploatatie agricola cu dimensiunea economica mai mare de 50.000 SO este fractionata in mai multe exploatatii cu dimensiunea economica peste pragul minim de 12.000 SO, pentru ca in acest fel, pentru fiecare dintre exploatatiile rezultate, sa se depuna cate o Cerere de Finantare, in vederea obtinerii de fonduri mai multe;
 • O cooperativa agricola este infiintata recent (sau chiar anterior depunerii cererilor de finantare) – fara insa ca aceasta forma de asociere sa deserveasca in mod real intereselor membrilor, respectiv sa desfasoare activitatea mentionata in statut – doar pentru ca membrii acesteia sa beneficieze de punctaj suplimentar sau de o intensitate mai mare a sprijinului financiar, decat ar fi putut beneficia acestia fara a apartine unei forme asociative.

Pentru a nu ajunge in situatia mentionata anterior, AFIR mentioneaza ca sprijina permanent solicitantii in scopul obtinerii regulamentare, corecte si legale a finantarii nerambursabile si recomanda acestora acordarea atentiei cuvenite si implicarea activa in derularea proiectelor proprii, pentru a evita aparitia neregulilor in implementarea PNDR.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE