utilaje agricole

Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020 in 2015: care sunt cele mai importante conditii de eligibilitate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat o noua varianta a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, conform celor mai recente modificari stabilite de comun acord cu oficialii de la Bruxelles.

Va prezentam cele mai importante conditii de eligibilitate pentru cateva dintre submasurile de finantare.

Submasura 1.1 – sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente” are ca scop imbunatatirea competentelor si cunostintelor de baza precum si diseminarea si asimilarea rezultatelor cercetarii si inovarii, prin actiuni de formare profesionala si dobandire de cunostinte in randul fermierilor.

Conditiile de eligibilitate pentru „Submasura 1.1 – sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente” sunt:

 • Solicitantul este persoana juridica, constituita in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
 • Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate activitati specifice domeniului de formare profesionala;
 • Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
 • Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte de formare profesionala;
 • Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare;
 • Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare;
 • Solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat;
 • In situatia de exceptie, cand ofertantul este selectat prin procedura de achizitie publica este necesar ca acesta sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia specifica, in vigoare.

 

„Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” are ca obiective sprijinirea investitiilor orientate spre cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordata celor de dimensiuni medii si asocierilor de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Conditiile de eligibilitate pentru „Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” sunt:

 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 € SO;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1;
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea ”Alte aspecte relevante pentru intetegerea masurii.”
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%,
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • In cazul procesarii la nivel de ferma materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat)

 

Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” isi propune sa sprijine investitiile in infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier.

Conditiile de eligibilitate comune pentru „Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” sunt:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1;
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametri proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima transa de plata.
 • Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia;
 • Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

 

Submasura 6.3 – Ajutor pentru inceperea activitatii acordat pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop imbunatatirea managementului exploatatiei agricole si cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Conditiile de eligibilitate pentru „Submasura 6.3 – Ajutor pentru inceperea activitatii acordat pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € SO (valoarea productiei standard);
 • Exploatatia agricola este inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;
 • Solicitantul prezinta un plan de afaceri;
 • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020;
 • O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei sub-masuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura;
 • In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii.
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

 

Submasura 6.5 – plati pentru agricultori eligibile in cadrul schemei pentru micii fermieri care isi transfera permanent exploatatia catre alt agricultor” are ca scop sprijinirea micilor fermieri care au participat la schema pentru micii fermieri din cadrul Pilonului 1 cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.

Conform datelor APIA din 2011, o estimare a potentialilor beneficiari pentru Schema de Simplificata pentru Micii Fermieri pe Pilonul I, atingea 840.000 fermieri.

Conditiile de eligibilitate pentru „Submasura 6.5 – plati pentru agricultori eligibile in cadrul schemei pentru micii fermieri care isi transfera permanent exploatatia catre alt agricultor” sunt:

 • Solicitantul a aplicat cel putin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I, iar in momentul depunerii cererii in cadrul acestei sub-masuri, acesta face dovada retragerii din schema aferenta Pilonului 1.
 • Solicitantul trebuie sa detina in proprietate, terenul ce urmeaza a fi transferat;
 • Solicitantul se angajeaza sa transfere definitiv* catre alt fermier intreaga sa exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare;
 • Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din parti, mai devreme de durata minima de 20 de ani.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE