Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Facebook
Twitter

AFIR a publicat recent pe propriul site varianta consultativa a Ghidului solicitantului 2016 pentru Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, din cadrul PNDR 2014-2020. Noile ghiduri, potrivit MADR, simplifica procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

Aceasta sub-masura va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale – camine culturale. Investitiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local.

Sprijinirea conservarii patrimoniului local si a traditiilor are drept scop stimularea activitatilor de turism rural, precum si mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural sunt:

 • Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare;
 • ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
 • Persoane fizice autorizate / societati comerciale, care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru, dupa caz, ale solicitantului trebuie sa fie situate in spatiul rural, activitatea desfasurându-se in spatiul rural.

Solicitantii care depun proiecte pentru patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B trebuie sa se regaseasca in Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.
 • Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/ regionala/ judeteana/ locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii.
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin Sub-Masura.
 • Investitia sa se realizeze in spatiul rural.
 • Introducerea investitiei din patrimoniul cultural de clasa B in circuitul turistic, la finalizarea acesteia.
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plata.
 • necesitatea si oportunitatea investitiei;
 • lucrarile vor fi prevazute in bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul in care se obtine finantarea;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere /mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati;
 • caracteristici tehnice ale investitiei/investitiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacitati etc.);
 • nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
 • restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B si constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
 • modernizarea, renovarea si / sau dotarea caminelor culturale.
 • achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Sub-Masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 500.000 euro.
 • Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 200.000 euro.

Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica Schema de minimis aferenta sub-masurii 7.6 – Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale conform Ordinului MADR nr. 2112/2015.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE