Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Facebook
Twitter

AFIR a publicat varianta consultativa a Ghidul solicitantului pentru submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in Planul de afaceri.

In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • sa fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola  care intra in categoria de ferma mica2 cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
 • sa fie persoane juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
 • sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare:
  •                 persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
   • ca persoana fizica autorizata;
   • ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
   • ca intreprindere familiala;
  • societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin:
   • asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii;
   • asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are și calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate1 a Deciziei de finantare.

In categoria SRL-uri este inclusa și microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant („societate cu raspundere limitata – debutant” sau „S.R.L. – D.”) in baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificarile și completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute de legislatia europeana și nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finantare;

 • sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi2 sau intreprinderi mici2, indiferent de forma de organizare economica;
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat SubMasura 6.3. 

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru solicitant/ beneficiar, cat si pentru cedenti. Nu este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.
 • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA
 • si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE