Garanții pentru creditele luate de IMM-urile de la sate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

FNGCIMM semnează convenții de garantare cu cei 20 de finanțatori înscriși în “Programul de Garantare a creditelor pentru IMM-uri”.

În data de 30 ianuarie 2014 s-a incheiat termenul de inscriere a instituțiilor de credit invitate să participe la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

„Fondul demarează procedurile de semnare a convențiilor de garantare cu cei 20 de finanțatori înscriși în “Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, urmând ca, în cel mai scurt timp, aceste credite să fie disponibile pentru antreprenori”, se arată într-un comunicat remis de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Finanțatorii cu care vor fi semnate convenții sunt: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Banca Românească, Banca Comercială Carpatica, Intesa San Paulo Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Română, Unicredit Țiriac Banc, Piraeus Bank, Bancpost, Leumi Bank, Ate Bank, Banca Italo-Romena, Banca Comercială Feroviară, Volksbank, OTP Bank, Marfin Bank, Nexte Bank.

Beneficiarii acestui program sunt IMM-urile care la data aprobării creditului îndeplinesc cumulativ criteriile  de eligibilitate prevăzute la art.3 alin(1) din OUG 92/2013.

Valoarea plafonului de garantare aprobat este de 2 miliarde lei, băncile  solicitând un plafon de garanții ce depășește suma de 3 miliarde de lei. Acest program guvernamental oferă întreprinzătorilor  posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/IMM, garantate de către FNGCIMM în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.

Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit, cu o rată a dobânzii ROBOR + maxim 3,5/ an, iar prima de garantare datorată de către beneficiar este de 1,99%/an din valoarea garanției aprobate.

Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE