GAL-rile pot obține până la 20.000 de euro pentru dezvoltare locală

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Grupurile de acțiune locală (GAL) pot depune proiecte pe submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sprijinul nerambursabil fiind de 100% din valoarea proiectului.

Pentru a fi eligibilă, strategia de dezvoltare locală (SDL) trebuie să fie elaborată pe baza unei abordări de jos în sus și să sprijine activități care să încurajeze dezvoltarea locală în zonele rurale.

Beneficiarii submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”:

  • Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;
  • Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.

Sprijinul nerambursabil va fi de 100%

Se va oferi sprijin de asistență tehnică, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 de euro pentru SDL depusă de parteneriat, astfel:

  • cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 de euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1euro/ locuitor;
  • cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Pentru proiectele finanțate prin submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” nu se acordă avans. Rambursarea cheltuielilor se va face în două etape:

Cheltuielile pentru animare pot fi rambursate după finalizarea activităților aferente animării.

Axa Leader dispune de o alocare de 2,4 milioane de euro.

Consultați Ghidul Solicitantului pentru submasura 19.1, varianta martie 2015.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE