septembrie 29, 2022

Fraude pe bandă rulantă cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În luna decembrie a anului trecut, DNA a trimis în judecată primari, angajați din primării, pe fostul director executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov și pe un angajat al SRI, ca urmare a descoperirii unor fraude cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură.

Gabriel Ioan Potcovaru, fostul director executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov, a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar, procurorii reținând două capete de acuzare, respectiv complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea ilegală de fonduri europene, în forma tentativei și complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Anterior, el a fost pus sub acuzare, tot într-un dosar de deturnare de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în perioada aprilie – august 2014, inculpații Șaran Tatiana, administrator al SC WOOD GLASS SRL, și Șaran Vitalie, administrator în fapt al aceleiași societăți, în realizarea obiectului de activitate și în interesul societății comerciale pe care o administrează, au falsificat și au folosit documente false în scopul obținerii, pe nedrept, de fonduri europene, de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, fonduri pe care inculpații nu le-au mai obținut ca urmare a cercetărilor efectuate în prezenta cauză.

La realizarea activității infracționale, cei doi inculpați au fost sprijiniți de inculpații Buta Sorin și Potcovaru Gabriel Ioan, director executiv la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov la data faptelor, cu inculpatul Buta Sorin, încheindu-se un acord de recunoaștere a vinovăției. Dosarul penal împreună cu rechizitoriul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Brașov. Procurorii militari au beneficiat de sprijinul de specialitate al structurii de protecție internă din cadrul Serviciului Român de Informații.

Fraudă cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură în Timiș

De asemenea, Biroul de Informare și Relații Publice a DNA a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2014, având ca obiect fraude cu fonduri europene. Astfel, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Băran Aurică, primar al comunei Tormac, județul Timiș, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de folosirea sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale), înșelăciune, în forma continuată (2 acte materiale), tentativă la înșelăciune, fals intelectual, instigare la fals intelectual (4 infracțiuni), fals în înscrisuri sub semnătură privată (3 infracțiuni) și fals material în înscrisuri oficiale (3 infracțiuni).

În același dosar au fost puși sub acuzare Băran Carmina-Diana, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, Crăciunel Dorel-Rusalin, referent în cadrul Primăriei comunei Tormac, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale) și fals intelectual (4 infracțiuni), și Sibinszki Vasile Iosif, consilier superior în cadrul APIA – Centrul Local Deta, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată (3 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în perioada 2011 – 2013, inculpatul Băran Aurică a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Deta, jud. Timiș, pe numele fiicei lui, Băran Carmina-Diana, ca urmare a înțelegerii cu aceasta și fără a avea o împuternicire notarială, conform prevederilor legale, un număr de 3 (trei) cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață, pe anii 2011, 2012 și 2013.

În acest scop, pentru a crea reprezentarea dreptului de folosință și a folosinței efective a terenurilor declarate, inculpatul s-a folosit cu rea credință de documente false sau conținând date nereale, având ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor financiare cu titlu de plați pe suprafață – SAPS, în sumă totală de 180.691,70 lei, aferentă celor 3 campanii, alocată din bugetul general al Uniunii Europene.

Ca urmare a acestor cereri și a documentelor depuse (potrivit cărora, pe anumite suprafețe de teren dintre cele declarate eligibile, au fost înființate culturi agricole de către fermier, deși, în fapt, acestea au fost realizate de alte persoane fizice și/sau juridice, împrejurări cunoscute inculpatului Băran Aurică), a fost virată în contul inculpatei Băran Carmina-Diana, suma totală de 30.518,29 lei, alocată de la bugetul național, cu titlu de plăți naționale directe, complementare, în sectorul vegetal – PNDC 1(culturi în teren arabil), aferentă campaniilor din 2011 și 2012.

În ceea ce privește această ultimă categorie de plăți complementare naționale directe – PNDC 1, care s-ar fi cuvenit cererii din campania anului 2013, s-a constatat că suma aferentă, în cuantum de 6.170,28 lei, nu a mai fost achitată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca urmare a sesizării organelor de urmărire penală.

Pentru a face dovada dreptului de folosință, inculpatul Băran Aurică a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Deta, la cererile pe anii 2011 și 2012, în xerocopie, două înscrisuri sub semnătură privată, false în totalitatea lor, preconstituite în acest scop (un contract de arendare și un act adițional la acesta), ca fiind încheiate între o firmă și fiica lui, Băran Carmina-Diana, cu semnături indescifrabile la rubricile „arendator” și „arendaș”, documente potrivit cărora inculpata „utilizează” suprafața de 225,00 ha teren arabil.

În același scop, pentru campania 2013, inculpatul Băran Aurică a depus la cererea pe acel an, un alt înscris sub semnătură privată decât cel depus în campaniile anterioare, respectiv un contract de asociere din care rezultă, de asemenea în mod neadevărat, că acesta a pus la dispoziția fermierului Băran Carmina-Diana, spre folosință, suprafața de 55,65 ha.

Pentru a crea aparența de legalitate, în sensul dovedirii utilizării efective a terenurilor pentru care a solicitat plățile pe suprafață și culturi, inculpatul Băran Aurică a depus la cererile pe anii 2011, 2012 și 2013, patru înscrisuri oficiale, respectiv: 3 adeverințe și o listă cu nr. blocurilor fizice, (suprafețele parcelelor de teren și categoria de folosință a acestora), toate cu semnături indescifrabile și ștampila primăriei comunei Tormac, falsificate de el și/sau coinculpatul Crăciunel Dorel-Rusalin. Din aceste înscrisuri, rezulta în mod neadevărat că inculpata Băran Carmina-Diana este înscrisă în Registrul agricol al comunei Tormac, cu suprafețele de teren pentru care a solicitat plățile pe acești 3 ani.

Activitățile frauduloase desfășurate de inculpatul Băran Aurică s-au realizat cu complicitatea fiicei lui, inculpata Băran Carmina-Diana, care, în baza unor discuții prealabile și a acordului de a se depune cereri de plată pe numele ei, deși aceasta avea reprezentarea că nu deține și nu utilizează terenurile agricole și că nu este înscrisă în Registrul agricol a comunei Tormac cu aceste terenuri, a pus la dispoziția inculpatului, copia actului de identitate și dovada deschiderii contului bancar.

În final, sumele primite de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca plăți pe suprafață și plăți pentru culturi, încasate în contul deschis de inculpata Băran Carmina-Diana, pentru cererile depuse în acest mod în campaniile 2011, 2012 și 2013, au fost utilizate în interes personal de către aceasta.

De asemenea, dobândirea pe nedrept a sumelor alocate din bugetul general al Uniunii Europene și bugetul național, a fost posibilă și ca urmare a îndeplinirii cu știință, în mod defectuos a atribuțiunilor de serviciu de către inculpatul Sibinszki Vasile Iosif, consilier în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Deta.

În această calitate, inculpatul Sibinszki Vasile Iosif a acceptat depunerea cererilor și a celorlalte documente de către inculpatul Băran Aurică, pe numele fiicei lui, inculpata Băran Carmina-Diana, pentru toate cele 3 campanii – 2011, 2012 și 2013, fără a-i solicita acestuia o procură de reprezentare autentificată la notariat. De asemenea, a declarat eligibile cererile și fermierul fără existența unor documente obligatorii sau întocmite necorespunzător ori scrise și semnate chiar de către el contrar atribuțiunilor de serviciu.

Urmare a acestor activități, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a achitat suma totală 211.209,99 lei, din care: 180.691,70 lei, reprezintă plăți pentru schemele de sprijin pe suprafață – SAPS, și 30.518,29 lei, reprezentă plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal – PNDC 1 (culturi în teren arabil).

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Băran Carmina-Diana, Crăciunel Dorel-Rusalin și Sibinszki Vasile Iosif. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Fraudă cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură la Constanța

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului Ichim Andone, primar al orașului Măcin, județul Tulcea, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în cursul anului 2007, inculpatul Ichim Andone, în calitate de primar al orașului Măcin, județul Tulcea, a formulat o cerere de acordare a sprijinului pe suprafață pentru anul respectiv, în numele Consiliului Local al orașului Măcin, jud. Tulcea, cerere înregistrată în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea la data de 08.05.2007.

În acest document, inculpatul, cu rea-credință, a făcut declarații necorespunzătoare adevărului privind suprafața totală de teren pretins deținută în domeniul privat al unității administrativ teritoriale cu destinație de pășune și a inserat date nereale în cuprinsul planurilor de detaliu (planșe fotografice), puse la dispoziție de către reprezentanții agenției.

Concret, inculpatul Ichim Andone a solicitat acordarea sprijinului pentru o suprafață totală de 959,16 ha pășune, fiind acceptată la plată suprafața de 927,802 ha pășune, în condițiile în care, conform înscrisurilor doveditoare ale dreptului de proprietate, unitatea administrativ teritorială era îndreptățită să primească sprijin doar pentru suprafața de 316,89 ha pășune.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 156.839,26 lei, reprezentând cuantumul sumelor constituind plăți efectuate către beneficiarul Consiliul Local Măcin Tulcea, aferente campaniei 2007. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Tulcea. Inculpatul a mai fost cercetat și trimis în judecată de către procurorii anticorupție pentru fapte similare.

Fraudă cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură la Iași

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Bunduc Ioan și Bunduc Mihai, administratori ai unei societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, a lui Căruntu Ioan și Urmă Mihai, primar, respectiv viceprimar ai comunei Andrieșeni, județul Iași, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și fals intelectual, în formă continuată, a lui Turcu Maricel, referent în cadrul Primăriei comunei Andrieșeni, județul Iași, la data faptelor, în prezent primar al aceleiași unități administrativ teritoriale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și fals intelectual, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut că în perioada 2007 – 2009, inculpații Bunduc Ioan și Bunduc Mihai au folosit la Centrul Zonal Iași al APIA, la diferite intervale de timp, declarații și documente false, având ca rezultat obținerea ilegală a sumei de 151.557,06 lei, cu titlu de subvenții pe suprafață, acordate din fonduri FEGA pentru suprafețe de pășune aflate în domeniul public al comunei Andrieșeni (limitrofe satelor Spineni, Buhăieni, Iepureni, Drăgășeni și Fântânele). O parte din documentele falsificate care au stat la baza obținerii finanțării din fonduri europene au fost emise de către ceilalți 3 inculpați.

În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Totodată, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Cojocaru Liviu, Dumitrache Florin, Iordache Radu-Constantin, Roman Dumitru, Șerban Corneliu și Stoica Romeo, membri ai comisiei de recepție a lucrărilor, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriul întocmit procurorii se precizează că la data de 15 aprilie 2003, între Agenția SAPARD – România din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în calitate de autoritate contractantă, pe de o parte, și Consiliul Local al comunei Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, a fost încheiat un contract privind acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în legătură cu cererea de finanțare a proiectului „Modernizare drumuri comunale, comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului care a făcut obiectul finanțării nerambursabile de către autoritatea contractantă a fost estimată la 3.617.004 lei, Agenția SAPARD angajându-se să acorde, ca finanțare nerambursabilă, întreaga valoare eligibilă a proiectului. Durata de execuție a proiectului, așa cum s-a menționat în cererea de finanțare, a fost de 11 luni, iar termenul limită de execuție până la care proiectul trebuia finalizat a fost stabilit la 30.09.2004.

Contractul de finanțare a fost modificat prin 3 acte adiționale, stabilindu-se printre altele, noul termen de finalizare a lucrărilor respectiv data de 20.10.2004, iar data limită până la care beneficiarul putea depune ultima cerere de plată a fost stabilită la 31.10.2004. La data de 30.10.2004, inculpații, în calitate de membri ai comisiei de recepție a lucrărilor, au atestat în mod nereal, în conținutul procesului-verbal, finalizarea lucrărilor de construcție, deși acestea nu erau executate integral, conform proiectului.

Ulterior, acest proces-verbal, împreună cu alte documente, a fost depus la autoritatea contractantă în vederea obținerii ultimei tranșe a finanțării, în cuantum de 1.090.853 lei (fără TVA).

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, cu suma de 3.373.656,59 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului Consiliul Local Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Fraudă cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură în Argeș

Procurorii DNA  au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, și a inculpaților Năftănăilă Ghe. Ion, primarul comunei Lerești, județul Argeș, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene , în formă continuată (2 acte materiale), și instigare la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (2 acte materiale), a lui Fianu Nicolae, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (2 acte materiale), și înșelăciune, în formă continuată (2 acte materiale), a Nicoletei-Sarmiza Stoica, agent agricol la Primăria Lerești, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (2 acte materiale), instigare la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (2 acte materiale), instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, și instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune.

În același dosar au fost puși sub acuzare Tonghioiu Gheorghe și Soceanu Ileana, care, la data faptelor ocupau funcțiile de primar respectiv secretar al comunei Lerești, județul Argeș, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, și instigare la infracțiunea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune, Poșchină Neculae, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, și tentativă la infracțiunea de înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că în cadrul campaniei din anul 2007, inculpatul Năftănăilă Ghe. Ion, în calitate de primar al comunei Lerești, jud. Argeș, împreună cu inculpata Stoica Nicoleta – Sarmiza, cu rea-credință, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș, pentru Consiliul Local Lerești, cerere de sprijin pe suprafață în vederea obținerii de fonduri europene. Solicitarea a fost făcută de inculpat în condițiile, în care acesta cunoștea că nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, respectiv că nu a fost delegat de către consiliul local pentru a formula o astfel de cerere.

Mai mult, consiliul local nu avea calitatea de fermier, respectiv utilizator efectiv al pășunilor și golurilor alpine, inculpatul Năftănăilă Ghe. Ion omițând să declare că pentru aceste terenuri se încasează taxă de pășunat.

În cadrul campaniilor din anii 2007 și 2008, inculpatul Năftănăilă Ghe. Ion, beneficiind de ajutorul aceleiași inculpate, cu rea-credință, l-a determinat pe inculpatul Fianu Nicolae, să obțină, în mod fraudulos, în baza unor documente și declarații false, inexacte și incomplete, fonduri de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș. De această dată, inculpații au apelat la un artificiu ce a constat în concesionarea unei suprafețe de pășune naturală inculpatului Fianu Nicolae, pentru care, acesta din urmă a solicitat acordarea de subvenții APIA.

Ulterior, inculpatul Fianu Nicolae a transferat subvențiile încasate în conturile Primăriei Lerești, care a dobândit pe această cale, nelegal, fonduri în sumă totală de 137.015,19 lei, din care suma de 128.121,37 lei provine din fonduri europene (FEGA și FEADR), iar suma de 8.892,41 lei provine din fonduri de la bugetul de stat, în cadrul schemelor de plată pentru zonele montane defavorizate.

În cursul anului 2009, inculpatul Tonghioiu Gheorghe, în calitate de primar al comunei Lerești, împreună cu inculpatele Stoica Nicoleta Sarmiza și Soceanu Ileana, au determinat pe inculpatul Poșchină Neculae să folosească sau să prezinte, cu rea credință, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș, documente și declarații false, inexacte sau incomplete în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene, cât și de la bugetul național, în sumă totală de 71.230,48 lei.

Printre documentele folosite, inculpații au atașat la dosar și un contract de arendare a unor suprafețe de teren, cu destinația de pășune comunală, încheiat cu inculpatul Poșchină Neculae în condiții de nelegalitate.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților Năftănăilă Ion, Fianu Nicolae și Stoica Nicoleta-Sarmiza, cât și asupra celor deținute de către partea responsabilă civilmente – Primăria Lerești, până la concurența sumei de 137.015,19 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Fraudă cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură în Teleorman

Procurorii DNA au mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Neață Victoria-Anca, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, și a lui Neață Gheorghe-Dan, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, precum și a întreprinderii Individuale „Neață Victoria-Anca”, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Procurorii arată că în luna iunie 2012, inculpata Neață Victoria-Anca, beneficiind de ajutorul inculpatului Neață Gheorghe-Dan, a atestat în fals în cuprinsul unei declarații faptul că este membră a unei „familii de fermieri” și că a lucrat în cadrul fermei respective, în perioada 10.01.2011 – 30.04.2012, un număr de 5 ore/zi. Ulterior în data de 28.06.2012, inculpata a folosit la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean Teleorman, respectiva declarație falsă împreună cu o alta falsificată de inculpatul Neață Gheorghe-Dan, în cadrul unei cereri de finanțare intitulată „Instalarea tânărului fermier Lungu Victoria-Anca ca șef al exploatației agricole din comuna Orbeasca, județul Teleorman”.

În luna iulie 2013, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean Teleorman a virat în contul Întreprinderii Individuale „Neață Victoria-Anca”suma de 106.668 lei. În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților.  Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Teleorman, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE