Fonduri europene PNDR: cum sunt selectionate proiectele pentru dezvoltarea fermelor mici

Facebook
Twitter

Agricultorii care detin ferme mici au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 15.000 euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 15 de puncte si reprezinta punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finantare.

Cererile de finantare care au punctajul estimat (evaluare/ prescoring) mai mic decât pragul de calitate lunar vor avea statutul de cereri neconforme. Pentru a putea intra in etapa de selectie, cererile de finantare pot fi depuse numai in luna aferenta pragului de calitate in care acestea se incadreaza.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta il intruneste si pe care sa il mentioneze in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite.

Proiectele al caror punctaj va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi declarate neconforme si nu vor mai intra in procesul de selectie. Solicitantii vor putea redepune proiectele o singura data in cadrul sesiunii continue de depunere. Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mentionate mai jos.

Scorarea unui proiect se realizeaza in baza urmatoarelor principii de selectie:

Nivelul de calificare in domeniul agricol

 • – diploma de studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 20p
 • – studii postliceale si/ sau liceale in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 15p
 • – curs de calificare de minimum Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara finalizat cu un certificat de competente profesionale – 10p
 • – solicitantul prezinta dovada de absolvire a unor cursuri de initiere/ instruire/ specializare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC – 5p

Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte)

 • Legumicultura/Bovine – 15p
 • Producere de samânta/ material saditor/ Apicultura – 12p
 • Pomicultura, exceptând pepinierele pomicole / Ovine si caprine – 10p

Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat – 30 p
 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu – 25 p

Principiul fermelor de familie

 • Prioritizarea fermelor de familie conform definitiei cuprinsa in PNDR 2014- 2020 si care se incadreaza in dimensiunea fermei mici (4.000 – 11.999 € S.O.) – 30 p

Principiul raselor/soiurilor autohtone

 • Solicitantul demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de afaceri ca va pastra/ dezvolta, pe toata durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora masurata in S.O.*) – 5p

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE